Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2021

Bezoek van de Koning aan wereldkampioenschap wielrennen

De Koning bracht een bezoek aan de gemengde ploegentijdrit van het wereldkampioenschap wielrennen op de weg.  Het bezoek startte in Knokke-Heist, waarna de Koning plaats nam in de wagen van Baron Eddy Merckx om van daaruit de wedstrijd te volgen.  Na de wedstrijd nam de Koning in Brugge de tijd om de Belgische ploeg  te begroeten. De gouverneur verwelkomde de Koning en woonde het bezoek bij. (22/09/2021)

Overleg bestuurlijke handhaving - Overleg verkeerscoördinatoren - Dagelijks bestuur WPS

Vorig jaar startte de gouverneur het netwerk bestuurlijke handhaving in West-Vlaanderen op en dit op vraag van de korpschefs. Het ontbreken van een  arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum, zoals in de provincies Limburg en Antwerpen, werd hiermee deels opgevangen. Burgemeesters vervullen een centrale rol in bestuurlijke handhaving. Daarom werd een tweede overleg met de burgemeesters van West-Vlaanderen georganiseerd om het belang van bestuurlijke handhaving te bespreken en goede voorbeelden te delen.  Ook de politie was uitgenodigd, een belangrijke partner. De gouverneur opende de vergadering met een vraag bij iedere gemeente en politiedienst een single point of contact te hebben en een protocol af te sluiten, cruciaal voor een goede samenwerking. Professor Jelle Janssens van de UGent, die ondertussen een sleutelpositie inneemt in het netwerk van West-Vlaanderen, sloot de vergadering af. De gouverneur vindt het belangrijk dat onze inwoners weten dat West-Vlaanderen op de bestuurlijke kar is gesprongen. Hij vindt het belangrijk dat iedere gemeente mee is met dit verhaal. (20/09/2021)

Verkeer moet een topprioriteit  blijven in het federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal veiligheidsbeleid” zei de gouverneur in zijn openingswoord bij het overleg met de verkeerscoördinatoren.  De verschillende voortbewegingstoestellen en de aanwezigheid van lachgas in het verkeer kwamen aan bod tijdens het overleg. (14/09/2021)

Onder voorzitterschap van de gouverneur vond de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de WPS plaats in Zedelgem.  Het overgrote deel van de agenda stond in het teken van de bespreking van de werking van de politieschool. (15/09/2021)

Afscheid Lieven Danneels als voorzitter VOKA - Tentoonstelling 'Van Peking tot Hankow'

Lieven Daneels gaf in juni 2020 als voorzitter van VOKA de fakkel door aan Philippe De Veyt. Tijdens een viering werd Lieven Danneels bedankt voor zijn buitengewoon engagement. De gouverneur woonde deze viering bij. (17/09/2021)

De gouverneur was aanwezig op de nocturne van de tijdelijke expo 'Van Peking tot Hankow' in het treinmuseum van de NMBS in Schaarbeek.  Deze tentoonstelling ging over de bouw van de Chinese spoorlijn Peking-Hankow. (30/08/2021)

Eedaflegging Oostkustpolder

De algemene vergadering van de Oostkustpolder verkoos op 31 augustus 2021 twee nieuwe bestuursleden: Benedicte Bonte en Geert Van Damme.  Benedicte en Geert legden de eed af in handen van de gouverneur. (17/09/2021)

Zeeuwse Oesterontmoeting - Doopceremonie sleepboten

De Zeeuwse Oesterontmoeting, het relatie-evenement voor Zeeland,  had als thema 'Duurzame economische versnelling en transitieopgaven in de Kanaalzone'.  Na een lezing door Arnoud Bout, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam volgde een panelgesprek onder leiding van Geert van ’t Hof.  Het academische gedeelte eindigde met een netwerkmoment. De gouverneur woonde deze bijeenkomst bij.  (27/09/2021)

Boluda Towage nam recentelijk vier nieuwe sleepboten in gebruik voor de sleepdiensten in de haven van Zeebrugge.  De gouverneur woonde de doopplechtigheid van de VB Bolero, de VB Rumba, de VB Flanders en de VB Samba bij. (16/09/2021)

Bezoek aan de haven van Roeselare - Bezoek aan Teledyne in Marke - Dag van de landbouw

Op uitnodiging van Mulder Natural Foods in Roeselare bracht de gouverneur een bezoek aan het bedrijf en de haven van Roeselare.  Het bezoek werd afgerond met een werklunch. (15/09/2021)

Teledyne Technologies in Marke biedt faciliterende technologieën voor industriële groeimarkten die geavanceerde technologie en hoge betrouwbaarheid vereisen. Deze markten omvatten lucht- en ruimtevaart en defensie, fabrieksautomatisering, milieumonitoring van lucht- en waterkwaliteit, ontwerp en ontwikkeling van elektronica, oceanografisch onderzoek, exploratie en productie van diepzeeolie en -gas, medische beeldvorming en farmaceutisch onderzoek.  De gouverneur bracht een bezoek aan dit bedrijf. Na een presentatie over de activiteiten en de toepasbaarheid in West-Vlaanderen volgde een rondleiding.  Het bezoek werd afgesloten met een nabespreking. (24/09/2021)

Ter gelegenheid van de dag van de landbouw bezocht de gouverneur de plantenkwekerij van Steven en Caroline Devolder – Desmet  in Tielt.  Na de officiële opening kreeg de gouverneur een rondleiding met de nodige uitleg van de zaakvoerders.  Het bedrijf is gespecialiseerd in de opkweek van aardbeitrayplanten en kluitplanten. (19/19/2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be