Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2018

Bezoek HMCS Halifax

Z.E. de heer Olivier Nicoloff, de Ambassadeur van Canada nodigde de gouverneur uit op een cocktail receptie aan boord van het Canadese schip HMCS Halifax.  De gouverneur kreeg een uitgebreide rondleiding op het schip. (13/11/2018)

Openingsreceptie ABO-kantoor in Roeselare

Veiligheid beschouw ik als een belangrijke prioriteit van mijn takenpakket als gouverneur van de enige kustprovincie. Dat ABO nu ook vanuit een West-Vlaams kantoor werkt, stemt me tevreden. Deugdelijke projecten zijn nu eenmaal geschraagd op goed studiewerk van experten. Veel is fundamenteel gedragen door technologie en wetenschappelijke kennis en expertise. Hieruit vloeit veiligheid voort, veiligheid in de betekenis van waarborg, zekerheid en vastigheid. Dat neemt onveiligheidsgevoelens weg. Met de gedachte dat goed studiewerk voor veiligheid zorgt, sluit ik graag mijn kort discours af.” zei de gouverneur bij de opening van het twintigste kantoor van de ABO-groep. (13/11/2018)

Alarmeringsoefening Deny Logistics bvba Menen

De Seveso-wetgeving legt de gouverneur de verplichting op om de BNIP’s voor de Seveso-bedrijven om de drie jaar te testen.  In navolging van deze verplichting vond een oefening plaats bij het Seveso-bedrijf Deny Logistics bvba in Menen.  De gouverneur nam hieraan deel. (13/11/2018)

Bezoek War Heritage Institute

Het kanon van de Duitse duikboot UB-29, gezonken voor de kust van Oostende in december 1916, is geschonken aan het War Heritage Institute. Dit instituut maakt de Belgische militaire geschiedenis bekend bij het grote publiek en bewerkstelligt de herdenking van gewapende conflicten die zich op Belgisch grondgebied afspeelden of waarbij Belgen in het buitenland betrokken waren. De gouverneur bracht een werkbezoek aan het War Heritage Institute. (12/11/2018)

  • Bezoek War Heritage Institute
  • Bezoek War Heritage Institute
  • Bezoek War Heritage Institute
  • Bezoek War Heritage Institute

Bezoek Nemo Link Oostende

Samen met H.E. mevrouw Alison Rose, Ambassadeur van Groot-Brittannie bracht de govuerneur een bezoek aan Nemo Link in Oostende. Daar gaven ze een interview voor de reportage over het erfgoed dat gevonden is op het kabeltraject van Nemo Link. (12/11/2018)

 

Ontmoeting Michel Barnier

De gouverneur had, in de rand van de herdenking van de Wapenstilstand, een uitgebreid gesprek met Michel Barnier, vertegenwoordiger Europese Commissie.  Het gesprek ging over de Brexit en de link met West-Vlaanderen. (11/11/2018)

Interview VRT rond tentoonstelling

In het kader van de herdenkingsplechtigheid Wapenstilstand in Ieper op 11 november gaf de gouverneur een interview aan de VRT tijdens de marathonuitzending. Zijn maritieme passie en de tentoonstelling De Slag om de Noordzee kwamen er aan bod. (11/11/2018)

Veertiende symposium Medisch Rampenmanagement

Het Rode Kruis West-Vlaanderen organiseerde de veertiende editie van het Symposium Medisch Rampenmanagement. De gouverneur leidde dit in: ‘Het is goed dat er ook meer en meer aandacht gaat naar de hulpverlener die geconfronteerd werd met een noodsituatie. Ook zij krijgen vaak te maken met een posttraumatische stress-stoornis, depressie en angst na een interventie. Net zoals nood hebben aan medische hulp best wel schokkend kan zijn voor patiënten en omstaanders kan het bieden van eerste hulp schokkend zijn voor hulpverleners.’ (27/10/2018)

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be