Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2017

Maritiem onderzoekscentrum

Samen met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts gaf de gouverneur de eerste spadesteek voor de bouw van het nieuw gezamenlijk maritiem onderzoekscentrum in Oostende. Dit complex is een samenwerking van het Waterbouwkundig Laboratorium, de KU Leuven en de UGent. (27/2/2017)

Overleg Kustwacht

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwam het overlegorgaan Kustwacht bijeen. Agendapunten waren het BNIP Massa evacuatie en milieu-gerelateerde actiepunten zoals aanlanding van olie. Verder was er de terugkoppeling van de vergadering werkroep windmolenparken en het project kustwachtcentrale. (24/2/2017)

Infoavond actuele terrorismedreiging

Er bestaat  nood aan informatie en duiding over het fenomeen dat ons allemaal, ook op lokaal vlak, in de tang zet: terrorisme... en de invloed op ons dagelijks handelen, handhaven en besturen. Daarom nam de gouverneur het initiatief een infoavond te organiseren voor de West-Vlaamse burgemeesters en korpschefs. Jaak Raes, administrateur-generaal van de Dienst Veiligheid van de Staat, en de heer Paul Van Tigchelt, directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, gaven een uiteenzetting over hun opdrachten en taken. De structuur, de modaliteiten op het vlak van informatie-uitwisseling en de link naar het lokale niveau kwamen ook aan bod. (23/2/2017)

Reünie missie Iran

De Iran-missie dateert al van enkele maanden geleden. Het was dus hoog tijd om even samen met Voka en de ondernemers terug te blikken op de leerrijke en interessante contacten van deze handelsmissie. (22/2/2017)

Food Future Proof

Op uitnodiging van de Kulak woonde de gouverneur het netwerkevent ‘Food Future Proof’ bij. De uitdagingen waar de voedingsindustrie vandaag mee geconfronteerd wordt, kwamen aan bod. Aansluitend kregen de aanwezigen de kans om in dialoog te gaan met enthousiaste en gedreven studenten. (21/2/2017)

Overleg met de hulpverleningszones

In zijn Ambtswoning zat de gouverneur het overleg met de verantwoordelijken van de hulpverleningszones voor. De deelnemers bespraken de projectvoorstellen Sevesofonds 2017 en de samenstelling van de provinciale commissie dringende geneeskundige hulpverlening. Ook de mestgassenproblematieke en de huisvesting van seizoenarbeiders werd aangekaart. (22/2/2017)

Verjaardagsvoorstelling van het Concertgebouw

Samen met zijn echtgenote woonde de gouverneur de verjaardagsvoorstelling van het Concertgebouw en de wereldpremière van Nachtschade: Aubergine van Muziektheater Transparant en Claron McFadden bij. Het werd een heel bijzondere voorstelling naar aanleiding van de 15e verjaardag van het Concertgebouw. (20/2/2017)

Opening Esterline Belgium bvba

De gouverneur was aanwezig op de officiële opening van het gebouw van Esterline Belgium in Kortrijk. Esterline wordt een belangrijke site van luchtvaarttechnologie in onze regio en ver daarbuiten.  Het gebouw kreeg de naam ‘Spidle-site’ naar een Amerikaanse piloot die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. (21/2/2017)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be