Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2016

Loslaten als levenskunst

Beste lezer

Volgens Joep Dohmen, ’s lands voornaamste pleitbezorger van levenskunst, kunnen wij het leven benaderen als een reis. We oriënteren ons op een bestemming en proberen om koers te houden – een onderneming waarmee we “zin” in het leven vinden. Dohmen spreekt ook wel van ons “levensverhaal”: ons leven is een “biografie die op vervulling wacht”. Onze levens zijn als reisverhalen, met als missie om een zinvolle, goed geredigeerde en bijkans enerverende plot te vervaardigen. (Jeroen Hopster – ‘Loslaten als levenskunst’ Filosofie Magazine – nr 5 – mei 2016, pagina 20)

10 jaar ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’

"De voorbije 10 jaar hebben het Streekfonds en Roularta – de initiatiefnemers van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ – meer dan 300 projecten gesteund ten voordele van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen. Ze deden dit niet alleen, maar konden hierbij rekenen op de steun van de Provincie West-Vlaanderen, heel wat West-Vlaamse bedrijven en van letterlijk honderden grote en kleine schenkers in West-Vlaanderen.Wat begon als een tijdelijk initiatief om de solidariteit te stimuleren is een vaste waarde geworden in het West-Vlaamse landschap. Dankzij ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ hebben veel kleine projecten de kans gekregen om op te starten. Proficiat, en bedankt aan allen voor jullie warm engagement.” dit zei de gouverneur op de viering 10 jaar ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’.

Ontmoeting met de préfets

In zijn Ambtswoning ontving de gouverneur Filip D’Havé, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering, Jean-Christophe Bouvier, Préfet délégué pour la défense et la sécurité en Eric Etienne, Sous-préfet van Dunkerque. De agenda was rijkgevuld : de implementatie Doornik II, de  ontruiming “Jungle” van Calais, de  Grenscontroles te Neuville-en-Ferrain, de  organisatie van het Strategisch Comité 2016 in Brugge. Hiernaast werden volgende projecten overlopen: samenwerkingsovereenkomst inzake waterbeheer (project Magéteaux), grensoverschrijdende initiatieven VITO/VlakWa.

Stuurgroep Astrid

 De gouverneur zat de stuurgroep Astrid voor. Op de agenda stond de veiligheidscommissie, bindend adviesorgaan voor indoor radiodekking in grote/nieuwe gebouwen. Tevens werd de uitbreiding van de radiodekking op de Noordzee met DMR  (Digital Mobile Radio) radionetten uit de doeken gedaan. Verdere items waren de impact van de drukke zomermaanden op calltakers CIC en de interzonale dispatching van de brandweer. (18/10/2016)

Stuurgroep raamakkoord Zwin

De gouverneur zat de stuurgroep voor het raamakkoord Zwin voor op vrijdag 14 oktober. Op de agenda stonden de stand van zaken van de werken van de anti-verziltingsmaatregelen bij de uitbreiding van het Zwin,  de verbreding van de Isabellavaart, elektromechanica pompgebouw. Ook de planning van het Landinrichtingsplan Nieuwe Watergang kwam aan bod. (14/10/2016)

T.OP Kustzone beleids-en klankbordgroep

Ruimte Vlaanderen startte het project territoriaal ontwikkelingsprogramma (T.OP) kustzone. Hiervoor is het opportuun te werken in partnerschap met alle actoren die actief zijn aan de kust en in de polders. Afstemming is dus nodig. Daarom is er een beleids- en klankbordgroep T.OP onder voorzitterschap van de gouverneur. Doel is samen de schouders te steken onder een doordachte toekomstvisie voor onze kust en polders, met het engagement van concrete realisaties. (14/10/2016)

Opening biënnale Interieur

In Kortrijk was de gouverneur te gast op de opening van Interieur, de internationale beurs voor hedendaagse vormgeving. Ontwerpers en fabrikanten presenteerden er hun nieuwe producten. Deze tweejaarlijkse beurs werd voor het eerst georganiseerd in 1968.  (14/10/2016)

Toelichting jaarverslag voor de provincieraad

Naar jaarlijkse traditie lichtte de gouverneur zijn activiteiten toe voor de provincieraad. Hij belichtte zijn Vlaamse en federale opdrachten en bevoegdheden. Tenslotte ging hij in op zijn bijzondere opdrachten zoals het voorzitterschap van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten, het Vlaams Instituut voor de Zee, Kustwacht…). (http://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/jaarverslag ) (13/10/20016)

40 jaar Seaking en 45 jaar Alouette III

Met meer dan 350 personeelsleden op de luchtmachtbasis in Koksijde, zorgt het 40e smaldeel voor de invulling van de Search en Rescue op zee en op land. Zowel de Sea King als de Alouette III zijn reeds jarenlang dé onmisbare tools die bijdragen tot het boeken van vele en mooie resultaten.  De gouverneur feliciteerde alle piloten en het personeel van de luchtmachtbasis Koksijde van harte met hun dagelijkse inzet voor de veiligheid op onze Noordzee. De jarenlange verdiensten van de Sea King en Alouette III verdienen meer dan hun plaats in de spotlight. (12/10/2016)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be