Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2014

Prinses Astrid en Prins Lorenz wonen Te Deum in Brugge bij

P1040459

Op maandag 21 juli woonden Prinses Astrid en Prins Lorenz het Te Deum in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge bij. Om 11 uur werd het Te Deum aangeheven door mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge. Naast het Prinsenpaar waren o.m. gouverneur Carl Decaluwé, vice-eerste minister Johan Vande Lanotte, generaal-majoor van het Vliegwezen Karel Van Der Auwera, voorzitter van de provincieraad Eliane Spincemaille en militair commandant Provincie West-Vlaanderen Rudy Theys aanwezig. Na de plechtige lofzang werden de Prinsen verwacht in de ambtswoning van de gouverneur voor de ondertekening van de Gulden Boeken van de Provincie, de stad en de kathedraal. (21 juli 2014)

 

Feestelijke inhuldiging Westhoek Marina

De gouverneur woonde de inhuldiging van de vernieuwde jachthaven, Westhoek Marina, in Nieuwpoort bij. Westhoek Marina is een ‘full service’ jachthaven die ontwikkeld werd in samenwerking met de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV. Het project werd ondersteund door het Interreg 2 zeeën project Yacht Valley, waarvan de stad Nieuwpoort de hoofdpartner is. (18/7/2014)

Willen wat je doet

Beste lezer,

Voor de Duitse filosoof Peter Bieri is levenskunst een proces is waar je aan kunt werken en dat tot op zekere hoogte te controleren is. Aan onze uiteindelijke wil gaat een veelheid van wensen vooraf. De wil is de wens die uiteindelijk gekozen wordt, na afweging van mogelijkheden en middelen. Hij is een oordeel over de verschillende wensen die je hebt en uit zich in een bereidheid dat oordeel te volgen. Volgens Bieri is er altijd sprake van een samenspel van twee factoren: de speelruimte die je hebt en jouw motivatie. De speelruimte van mensen is altijd beperkt. “De levenskunst zal je niet leren dat jij jouw omstandigheden zomaar kunt veranderen, integendeel. Ze zal je wel laten zien dat ieder mens in het volgen van zijn wensen een bepaalde speelruimte heeft. De kortste omschrijving van levenskunst is leren omgaan met jezelf en de wereld. Het verwerven van een persoonlijke levenshouding  door na te denken over waar je staat  en je wensen en mogelijkheden daarop af te stemmen. Levenskunst gaat ook over kwaliteit: het leven moet zinvol zijn, in overeenstemming met een zelfverworven, morele oriëntatie. Het gaat erom dat je waarachtig kunt zeggen dat je een goed leven leidt.  (‘Levenskunst betekent willen wat je doet’, Joep Dohmen in Filosofie Magazine, juni 2014).

Feest Vlaamse Gemeenschap Saint-Omer

Om het gemeenschappelijk Vlaams historisch patrimonium in de kijker te zetten en de excellente relaties in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking in de bloemetjes te zetten werd het feest van de Vlaamse Gemeenschap gevierd in Saint-Omer. Deze viering, waarop de gouverneur aanwezig was, kwam er op initiatief van Nic Van Der Marliere, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Frankrijk en François Decoster, burgemeester Saint-Omer. In het kader van dit evenement bezochten de genodigden het prestigieuze 18deeeuws herenhuis Sandelin. (18/7/2014)

Ontmoeting met Australische minister

Samen met onder meer Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van het Departement Internationaal Vlaanderen, nam de gouverneur deel aan het overleg met de Australische Minister van Veterans’ Affairs in Ieper. Vivi Lombaerts lichtte er het herdenkingsprogramma Gone West toe.  (17/7/2014)

Toezichtvlucht BMM

P1070388
Op uitnodiging van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee woonde de gouverneur vanuit Oostende een toezichtvlucht bij. Een ploeg van BMM-medewerkers is getraind om het mariene milieu op te volgen binnen het zeegebied dat onder de Belgische federale verantwoordelijkheid valt. De aandacht ging specifiek naar de Baltic Ace en de Thorntonbank. (15/7/2014)

P1070372

Bestuurscomité Kulak

De gouverneur woonde de vergadering van het bestuurscomité Kulak bij. Op de agenda stonden onder meer de opening van het academiejaar, Tweespraak 2014-2015, Tandemonderwijs Engels, …. (8/7/2014)

Overleg Baltic Ace

De gouverneur zat een vergadering voor over de berging van het wrak van de Baltic Ace. De Baltic Ace, een autotransportschip, kwam op 5 december 2012 in aanvaring met het containerschip Corvus J op 65 kilometer van de Nederlandse kust, grenzend aan de Belgische wateren, en is gezonken. Omdat het midden in een van de drukst bevaren internationale scheepvaartroutes ligt, wordt het wrak volledig geborgen. Rijkswaterstaat, het  Nederlandse ministerie dat ondermeer verantwoordelijk is voor de begeleiding van de scheepvaart, begon hiermee in mei dit jaar. Op dit overleg kregen de gouverneur en de kustwachtpartners meer uitleg van Rijkswaterstaat over de werkzaamheden en afspraken gemaakt over de informatiedoorstroming naar de Belgische kustwachtpartners. Verwacht wordt dat de berging volledig afgerond is tegen eind 2015.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be