Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Proefproject parking Westkerke

De autosnelwegparkings langs de E40 in Westkerke beschikken over geen tankstation of horeca-uitbating waardoor er weinig sociale controle is. Hierdoor zijn ze aantrekkelijk voor illegale praktijken zoals mensensmokkel en diefstal van ladingen. Vooral de ‘noordelijke’ parking richting Frankrijk is een geliefd werkterrein voor mensensmokkelaars omdat de vrachtwagens die er halt houden op doortocht zijn richting Calais in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft indertijd het verlichtingsniveau van de parkings aangepast en men heeft herhaaldelijk de omheining hersteld en de begroeiing bijgesnoeid. Deze maatregelen hielpen weliswaar de politie in hun controletaken maar de mensensmokkelaars bleven deze parking als prioritaire opstapplaats gebruiken. In meerdere gevallen gingen de praktijken van mensensmokkel zelfs gepaard met geweld tegen de politie en de vrachtwagenchauffeurs.

In juni 2014 besliste de toenmalige Vlaams minister van Mobiliteit, na overleg met de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer, de politie en de transportsector, de parking...

Voetbal

De veiligheid in voetbalstadions verhogen en de kostprijs van de inzet van de politie beheersen: mogelijke nieuwe en/of aangepaste maatregelen.

Verantwoording

Als gouverneur van de provincie West-Vlaanderen – provincie met 4 eerste klasse clubs en 2 clubs in tweede klasse – werd ik gewezen op de kostprijs die dit meebrengt voor de gemeentebesturen, de lokale politiezones en de federale politie. Een allesomvattende kosten-batenanalyse van het voetbal overstijgt de mogelijkheden van een gouverneur en behoort eerder tot het domein van de academische wereld. Niettemin heb ik bij de betrokken politiezones een rondvraag gedaan in verband met de gemaakte kosten voor de inzet van politie bij voetbalwedstrijden. Dit geeft een indicatie over de middelen die worden ingezet.

Er werden talrijke vergaderingen georganiseerd met de verschillende actoren die betrokken zijn bij voetbal en politie-inzet. De nota is een evolutieve nota geworden die gaande weg werd aangepast en de...

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be