Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Verkeerscampagne Veilig Fietsen

datum publicatie persbericht: 
18 december, 2017

 

Jaarlijks nemen de provincie West-Vlaanderen en gouverneur Decaluwé het initiatief de verkeerscampagne “Veilig Fietsen” te organiseren.

Het eerste deel van de campagne, de sensibiliseringsperiode, vond plaats van 1 oktober 2017 tot en met 15 november 2017. Alle lagere en secundaire scholen uit de provincie West-Vlaanderen werd gevraagd, in samenwerking met de lokale politiediensten, preventieve fietscontroles te organiseren.

Uit de resultaten blijkt dat 42.06% van de gecontroleerde fietsen niet in orde is. De helft daarvan heeft onvoldoende of geen fietsverlichting.

Resultaten:
Op basis van de ontvangen gegevens, controleerden 18 West-Vlaamse politiezones tijdens de preventieve controles 19.185 fietsen. 8.070 of 42.06% daarvan bleken niet in orde te zijn.
Vorig jaar waren bij de controles van 17.211 fietsen 40.9% niet orde. Dit jaar noteren we dus een stijging met iets meer dan 1%.

Verdere controle wees uit dat 4.190 fietsen, of 21.83%, niet in orde waren met de wettelijk verplichte fietsverlichting.

Sensibilisering blijft noodzakelijk
Verdere sensibilisering van de, vooral, jonge fietsers, zeker in een periode waarin ze vaak in het donker van en naar school moeten fietsen, blijft noodzakelijk. 
De noodzaak aan een goed onderhouden fiets, gekoppeld aan kennis van de wegcode en aandacht voor het eigen gedrag in het verkeer vormen de kernelementen van deze campagne.

Een tweede fase van de campagne is een handhavingsperiode waarbij de politiediensten controles op de openbare weg organiseren. Deze vindt nog plaats tot en met 28 februari 2018.

 

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be