Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provincie West-Vlaanderen ondersteunt burgerinitiatief North Seal Team ter bescherming van zeehonden

datum publicatie persbericht: 
9 maart, 2021

De Provincie West-Vlaanderen zorgt voor extra ondersteuning voor het North Seal Team. Dat burgerinitiatief zorgt ervoor dat de zeehonden ongestoord kunnen rusten aan de kust. De steun is goedgekeurd in de deputatiezitting van donderdag 25 februari.

Na overleg tussen gouverneur Decaluwé, de kustgemeenten, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen en de Provincie is beslist het North Seal Team te ondersteunen en zo de rustende zeehonden te beschermen.

Ze doet dat via vier maatregelen. Een éénmalige logistieke ondersteuning met een startpakket met herkenbare fluoshesjes en lanyards ter waarde van 1.000 euro, het kustbreed sensibiliseren door mobiele infoborden, flyers en affiches, het in kaart brengen van de noden door overleg en het afstemmen met de overheids- en andere partners en tot slot zorgen voor bijkomende vorming van de vrijwilligers, in samenwerking met onder meer het Sea Life Centre (Blankenberge) en de kustbezoekerscentra.

Met die ondersteuning komt de Provincie tegemoet aan de vraag van het burgerinitiatief North Seal Team dat vrijwilligers actief inzet om zeehonden te beschermen en burgers te sensibiliseren en op afstand houdt. Ze geven ook wat uitleg over de zeehonden en waarom het belangrijk is dat ze kunnen uitrusten. Later zullen ze ook flyers en brochures uitdelen.

Ze zet daarmee ook actief haar schouders onder de Europese habitatrichtlijn ter bescherming van zeehonden. De initiatiefnemers Ingrid De Bruyker en Colette De Meyer namen eind 2020 contact op met verschillende overheden en instanties met de vraag om hen te ondersteunen in hun werking. Via het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir en het Agentschap van Natuur en Bos kwam de vraag bij de Provincie terecht.

De werking is ontstaan omdat zeehonden sinds enkel jaren steeds vaker even komen uitblazen in de IJzermonding en langs de kust. Hun aantal zal de komende jaren verder toenemen omdat ze weinig natuurlijke vijanden hebben. Helaas vormen ze voor veel wandelaars een leuke attractie. De enthousiaste strandbezoekers houden vaak geen afstand, nemen selfies of laten loslopende honden in de buurt komen. En ook al zien zeehonden er lief en schattig uit, als ze bedreigd worden, kunnen ze ook aanvallen.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be