Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Preventiecampagne "Maak van je camionette geen etalage"

datum publicatie persbericht: 
22 september, 2020

Met de preventiecampagne “Maak van je camionette geen etalage” maken de provincie West- Vlaanderen, gouverneur Decaluwé, UNIZO en Bouwunie zelfstandige aannemers bewust van enkele eenvoudige maatregelen om zich te beschermen tegen diefstal en inbraak.De preventiecampagne “Maak van je camionette geen etalage” werd een eerste maal gelanceerd in 2016.

Sensibilisering blijft noodzakelijk

Inbraak- en diefstalpreventie werpt duidelijk zijn vruchten af, zo getuigt ook de algemene dalende trend in de criminaliteitscijfers voor de provincie West-Vlaanderen. Continue inspanningen blijven echter noodzakelijk.

Waar in 2018 de cijfers voor werf- en ladingdiefstallen nog fors daalden tegenover het voorgaande jaar, zet deze trend zich niet verder door. Recente cijfers tonen aan dat de lichte bestelwagens – de zogenaamde camionettes – van zelfstandige aannemers opnieuw vaak een favoriet doelwit van criminelen zijn. Het dure materiaal en de (werf)machines zijn een gegeerde buit.

Op dinsdag 22 september herlanceren gouverneur Decaluwé, UNIZO en Bouwunie de preventiecampagne “Maak van je camionette geen etalage”. Een sprekende affiche en een folder met uitvoerbare tips maakt de zelfstandige aannemers bewust van hun eigen preventieve rol om inbraak en diefstal te voorkomen.

De affiches en folders zijn ter beschikking bij de stedelijke en gemeentelijk preventiediensten en de lokale politiezones van West-Vlaanderen. UNIZO en Bouwunie zorgen voor de verdeling bij hun leden. Daarnaast zullen zij de preventietips ook via hun sociale media kanalen verspreiden.

Eenvoudige preventietips

De camionette wordt bij voorkeur thuis in de garage geparkeerd of op een andere veilige plaats. Staat hij toch op de oprit, dan is het beter de camionette met de laaddeuren zo dicht mogelijk tegen een (garage)poort of muur te parkeren.

Op de werf parkeert men de camionette met de laaddeuren in de richting van de werf. De laaddeuren blijven best nooit openstaan, ook niet bij voortdurend laden en lossen.

Een goed sleutelbeheer op de werf, de camionette altijd goed afsluiten, geen duur materiaal zichtbaar laten rondslingeren, materiaal en machines merken, registeren en verzekeren zijn voorbeelden van andere te nemen maatregelen.

Rol diefstalpreventieadviseurs

Gelijktijdig met de herlancering van de preventiecampagne wordt een terugkomdag voor diefstalpreventieadviseurs (DPA’s) georganiseerd in het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsberoepen. Om de preventiecampagne meer slaagkracht te geven ligt de focus van die dag ook op de maatregelen ter voorkoming van werf- en landingdiefstallen.

 

Met de opgedane kennis kunnen de DPA’s de zelfstandigen nog beter informeren over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om hun voertuigen, beroepslokalen of werven te beveiligen.

 

 

Meer informatie:

Helen Hooft - beleidsmedewerkster integrale veiligheid en preventie

helen.hooft@west-vlaanderen.be -  0471/71 09 11

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be