Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

inspiratiemoment handhaving zwerfvuil en sluikstorten

 
1 Begin 2 Voltooid
Na het plenaire gedeelte zijn er 5 werksessies waar je in interactie gaat met collega's. Duid hieronder aan welke 2 van de 5 voorgestelde werksessies je wil volgen

In Sessie 5 kan je jouw situatie voorleggen aan een expert terzake. Bijvoorbeeld :

  1. Help, Er zit een briefje in mijn bus? Je stad of gemeente is bevoegd voor het ophalen van het afval van haar inwoners (huishoudelijk afval).Toch zien we dat illegale circuits ontstaan. Hoe reageren we best zodat de regiefunctie van de gemeente aan zet blijft?
  2. De textielinzameling is een markt die sterk onder vuur ligt. Diverse inzamelaars zetten overheden onder sterke druk en schakelen rechtbanken in om hun rechten te laten gelden. Hoe kan je op een juiste manier handhaven, wanneer bijkomende illegaal geplaatste containers worden geplaatst?
  3. Wat is de juridische toetsing op inzameling van huishoudelijk afval door privéfirma’s. Een parallel circuit is dus niet aangewezen omdat de gemeente dan geen zicht heeft en vat houdt om haar zorgplicht te verwezenlijken. 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be