Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Geen bijkomende provinciale coronamaatregelen na overlegcomité van 17 november in de provincie West-Vlaanderen Gouverneur doet meer dan warme oproep aan alle West-Vlamingen tot strikt volgen van de maatregelen

datum publicatie persbericht: 
19 november, 2021

Deze morgen 18 november wikte en woog de provinciale crisiscel olv gouverneur Decaluwé de federale coronamaatregelen van het overlegcomité van 17 november.   Deze gaan in de richting van hetgeen de gouverneur vooropstelde waardoor de crisiscel besliste om geen bijkomende provinciale maatregelen te nemen.  De gouverneur doet meer dan een warme oproep aan alle West-Vlamingen om de maatregelen strikt op te volgen want de coronasituatie is urgent. In het burgemeestersoverleg dat volgde, heeft de gouverneur er bij de West-Vlaamse burgemeesters op aangedrongen om mee te sensibiliseren bij inwoners, horeca-uitbaters, ondernemers… om de maatregelen strikt toe te passen. Enkel zo kunnen we samen de winter doorkomen, kan het virus terug ingedijkt worden en vrijwaren we de eerstelijnszorg en de situatie in de West-Vlaamse ziekenhuizen.

Quote gouverneur: ‘De strengere federale coronamaatregelen zijn terug beslist op papier.  Het komt er nu op aan om deze in de werkelijkheid strikt toe te passen en hierop verdere controle uit te oefenen.  

Geen strengere West-Vlaamse coronamaatregelen

De gouverneur had vooraf aangekondigd bereid te zijn om strengere coronamaatregelen te nemen in zijn provincie.  Hij dacht daarbij zowel aan een uitgebreide mondmaskerplicht voor binnen en buiten als aan een beperking op massa-evenementen.    Nu deze maatregelen opgelegd zijn via het overlegcomité, ziet de provinciale crisiscel geen noodzaak om strengere maatregelen op te leggen.  Sowieso vindt de crisiscel dat het federaal opleggen van de maatregelen de beste weg is:  het virus stopt immers niet aan de provinciegrens en uniformiteit zorgt voor duidelijkheid bij de burger.

Strikt volgen van de maatregelen  - situatie is urgent

De coronasituatie in de provincie West-Vlaanderen is urgent.  De gouverneur roept dan ook alle West-Vlaamse inwoners en bezoekers op om de maatregelen strikt te volgen.  Hij dringt verder aan op de medewerking van de West-Vlaamse ondernemers om telewerk toe te passen waar mogelijk en de werkplek blijvend coronaproof in te richten.  Hij roept horeca-uitbaters, organisatoren van evenementen… op om mee hun verantwoordelijkheid te nemen in de bestrijding van het virus en de gevraagde controles uit te voeren.  Bij de burgemeesters heeft hij ook aangedrongen om evenementen senso stricto te laten doorgaan met de nodige waakzaamheid.  Hij vraagt hen ook om mee in te zetten op het sensibiliseren van burgers, ondernemers, organisatoren, horeca-uitbaters…  Dit uit respect voor zorgpersoneel en veiligheidsdiensten waar ook verhoogde uitval is.

Enkele West-Vlaamse cijfers om de sense of urgence aan te tonen

Onze provincie zit in alarmniveau 5. 

De besmettingsgraad is in onze provincie slechter dan nationaal.  We zien over 14 dagen dat er meer dan 1600 West-Vlamingen per 100.000 inwoners besmet geraakten. We zien deze toename bij alle leeftijdsgroepen. Dit is beduidend hoger dan tijdens de tweede golf. 

De druk op de ziekenhuizen is bijzonder hoog.  Vooral op de ‘gewone’ bedden (niet-intensieve zorg).  Als gevolg van de vaccinaties, is er een minder hoge druk op de intensieve zorgen.  Maar ook daar is 30 procent van de bedden in de West-Vlaamse ziekenhuizen bezet.  Bovendien zorgt de personeelsuitval (15 procent in West-Vlaanderen) ook voor een verminderde bedcapaciteit zowel in intensieve zorgen maar vooral daarbuiten.  De ziekenhuizen moeten vanaf 19 november 50 procent van de erkende bedden op intensieve zorgen voorbehouden voor covidpatiënten (fase 1B).  Dit heeft sowieso tot gevolg dat de reguliere dringende zorg uitgesteld moet worden.  Ziekenhuizen worden hierdoor helaas verplicht gedwongen om ethische keuzes te maken. 

Het reproductiegetal is nog steeds hoger dan 1, wat betekent dat de besmettingen nog steeds toenemen.

Het aantal clusters op werkplaatsen en in zorginstellingen neemt toe.  De uitbraken in woonzorginstellingen nemen dan weer licht af, dit wellicht als gevolg van de derde prik.

Meer dan 15 West-Vlamingen op 100 testten positief.

Overzicht van de federaal aangekondigde maatregelen:

1.    Veilige afstand en beperking sociale contacten
2.    Verbrede mondmaskerplicht
3.    Covid Safe Ticket+ mondmasker
4.    Verplicht telewerk 
5.    Veralgemeende extra vaccinatie

6.   Verdere inzet op ventilatie

Zie ook https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1711/

De maatregelen gaan in  op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022.


Volg

•        Twitter: @crisisWVL  

•        Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen

•        Website: https://www.west-vlaanderen.be/corona/maatregelen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be