Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

European Disability Card

datum publicatie persbericht: 
2 februari, 2023

European disability card

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de Europese Disability Card aanvragen.  De European Disability Card is een wettelijke kaart waarmee andersvaliden, personen met een beperking zich kenbaar kunnen maken. Ook wanneer communicatie met derden moeilijk is, dit voor een betere hulpverlening of in nood te gebruiken. Door het tonen van de EDC kaart kunnen onzichtbare beperkingen zichtbaar worden en daar kan geen discussie over mogelijk zijn. De houder beslist zelf of hij/zij deze toont bij hulpdiensten, veiligheidsdiensten, … .

Aan de gouverneur werd gevraagd het bestaan van deze kaart onder de aandacht te brengen.  Alle veiligheids- en hulpdiensten ontvingen de nodige info over deze kaart via de respectievelijke overlegorganen of communicatiekanalen. 

Fanpagina : https://www.facebook.com/EDCEuropeanDisabilityCard

Website : https://eudisabilitycard.be/nl

De kaart ziet eruit als volgt:

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be