Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

De herinnering en de herhaling

Beste lezer

SØren Kierkegaard (1813-1855), Deens filosoof, beschrijft het subtiele verschil tussen de herinnering en de herhaling. “De herinnering stemt de mens treurig, omdat ze verwijst naar wat was en niet langer is. De herhaling gaat de andere richting uit. Ze brengt de werkelijkheid van vroeger terug naar vandaag, doet haar herleven. In de herhaling schuilen belofte en toekomst.” (Rik Torfs, “Yolo? Dat is het probleem.” in Knack nr. 42 van 18 oktober 2017)

Studiedag 'Politionele handhaving op de Noordzee'

Een ruime delegatie van genodigden was aanwezig in het Provinciaal Hof voor de studiedag ‘Politionele handhaving op de Noordzee’. De rechtshandhaving op de Noordzee werd er niet alleen vanuit verschillende perspectieven belicht maar was ook toegespitst op een aantal actuele dossiers. Voor de gouverneur is het duidelijk:  ‘Een transparante afstemming tussen de verschillende instanties en diensten die instaan voor het beheer van de Noordzee komt niet alleen de effectiviteit en efficiëntie onder de partners maar ook de gebruikers van de Noordzee ten goede. Onze maatschappij evolueert dermate snel dat ook de rechtshandhaving op zee zich noodgedwongen moet aanpassen aan steeds nieuwe vormen van criminaliteit, op alle vlakken, en dit bij een economisch zeer snel veranderende realiteit.’ (15/12/2017)

Vergadering met de korpschefs

De gouverneur was uitgenodigd op de vergadering met de korpschefs. Hij gaf er een toelichting over het algemeen rapport BOB eindejaarscampagne 2016-2017 en de BOB zomercampagne 2017. (14/12/2017)

Overleg met voorzitters en commandanten hulpverleningszones

Op de dagorde van het overleg met de voorzitters en commandanten van de hulpverleningszones stonden de omzendbrief betreffende de toewijzing en besteding van de kredieten voor de zones op het Sevesofonds en de optimalisatie brandweeropleidingen. Verder werden de opleiding DIR-CP-OPS en de meerkost brandweerhervorming besproken. (14/12/2017)

Raad van bestuur en algemene vergadering WPS

Op de agenda van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de WPS stonden de samenstelling van deze bestuursorganen, de werking van de school, de stand van zaken van het masterplan POV en van de schietstand. Ook werd de begroting 2018 besproken. (14/12/2017)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be