Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Overleg rond COVID-19 maatregelen

De gouverneur woonde in Baarle-Nassau een overleg bij met minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel Pieter De Crem, de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Fred Crapperhaus, de gouverneurs van de provincies die aan Nederland grenzen en de Commissarissen van de Koning en de voorzitters van de veiligheidsregio’s die aan België grenzen.  Tijdens deze bijeenkomst werd teruggekeken op de afgelopen periode en de lessen die hieruit werden geleerd. (13/07/2020)

Afscheidsplechtigheid en voordracht nieuwe Chef van Defensie

De gouverneur heeft deelgenomen aan de plechtigheid ter gelegenheid van het vertrek van Generaal Marc Compernol, Vleugeldadjudant van de Koning, Chef Defensie, en van de voordracht van de nieuwe Chef Defensie, Vice-Admiraal Michel Hofman, Vleugeladjudant van de Koning.  De plechtigheid vond plaats in de Koninklijke Militaire School. (10/07/2020)

Eedaflegging West-Vlaamse politieschool

“Wij nemen daarom aan dat uw keuze voor een job bij de politie een weloverwogen keuze is en bijgevolg wij ook mogen rekenen op uw motivatie om te slagen.  Op basis van die motivatie engageren wij ons om van u een competent politiemedewerker te maken.
Verlies daarbij zeker ook de vijf waarden van de West-Vlaamse Politieschool niet uit het oog: discipline, integriteit, ten dienste staan van de maatschappij, respect en pro-actief werken.  Deze waarden werden goedgekeurd door de bestuursorganen van de school en worden verwacht geëerbiedigd te worden door alle aspiranten” zei de gouverneur op de eedaflegging. (10/07/2020)

Bedrijfsbezoek e-Bo Enteerprises

De gouverneur bracht een bezoek aan e-Bo Enterprises.  Hij kreeg er een rondleiding.  Aansluitend was er een virtuele meeting met de lokale raad VOKA Westhoek (40-tal deelnemers waaronder de grotere bedrijven). (09/07/2020)

Persmoment “Covid19 in Kenia”

Op uitnodiging van Jean-Marie De Plancke bezocht de gouverneur tijdens een officieel bezoek aan Kenia, samen met de Belgische ambassadeur, een aantal projecten in Nairobi.  Deze projecten worden door de Brugse NGO “Education & health 4 kids in Kenia” ondersteund.
Samen met Nicolas Nihan, Belgisch ambassadeur in Kenia, en zijn staf en met de vzw “Education & health 4 kids in Kenia” nam de gouverneur een initiatief voor duurzame hulp in Kenia.  Dit initiatief stelde de gouverneur voor tijdens het persmoment.  Er werd een kort videogesprek voorzien met de Belgische ambassadeur in Nairobi. (08/07/2020)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be