Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

SCAPA 100-jarige herdenkingsplechtigheid

De raad van de Orkney eilanden nodigde de gouverneur uit voor een speciaal event voor de officiële verjaardag van de vlucht van de Duitse Open Zee vloot.  In het stadhuis van Stromness waren er speeches van professor Michael Epkenhans van het Centrum Militaire Geschiedenis en Sociale Wetenschappen van de Duitse Bundeswehr samen met de oprichter van Scapa 100 en HUYSKYAN-duikbootkapitein Emily Turton.  De Royal Navy muziekkapel en het German Navy Quintet voereden de muziek uit. Een informeel diner sloot de bijeenkomst af. Daags nadien was er een gelegenheid voor de gasten en de plaatselijke gemeenschap om samen te komen voor de herdenking van de 15 omgekomen Duitse soldaten. Een korte herdenking op zee werd gevolgd door een dienst op het Commonwealth War Graves Royal Navy kerkhof in Lyness, Hoy.  De gouverneur kreeg ook een geleid bezoek aan het Kirkwall museum en het Stromness Museum en woonde een aantal lezingen bj rond onderwatererfgoed. (19-23/6/2019)

Raad van bestuur VLIZ

De gouverneur zat de raad van bestuur van het VLIZ voor. De wetenschappelijke kerngroep vergaderde op 7 juni 2019. Prof. Janssen en de Jan Mees gaven hierover een toelichting. Op de agenda stond ook de stand van zaken van de huisvesting van de nieuwbouw en het Marien Station Oostende. De directeur lichtte de herstructurering eb de nieuwe structuur toe, Verder besprak de raad van bestuur enkele personeelsaangelegenheden en financiële aangelegenheden. Verder gaf hij ook een stand van zaken over De Blauwe cluster, Blue Accelerator, Complex Project Kustvisie. Tenslotte blikte de gouverneur terug op zijn dienstreis naar Kenia. Hij bezocht er het  KMFRI om een hernieuwing van het Memorandum of Understanding te bespreken. De delegatie bezocht ook de RV Mtafiti, die destijds als herdoopte RV Zeeleeuw naar Kenia verhuisde. Het schip is in perfecte staat, kende een grote investering in apparatuur en in personeel. Daardoor kan het schip nu 2-3 keer per jaar gedurende meerdere weken in zijn territoriale wateren aan onderzoek en monitoring doen. Er is een grote opportuniteit om samenwerkingen te ontwikkelen, zeker nu het Keniaanse mariene onderzoek een echte doorstart lijkt te maken. (18/6/2019)

 

Bezoek Brugse Gruuthusepaleis

Op uitnodiging van de Vrienden Musea Brugge waren de gouverneur en zijn echtgenote aanwezig op een exclusieve nocturne met geleid bezoek aan het Brugse Gruuthusepaleis.  Na een sluiting van bijna vijf jaar gingen eind mei de deuren van het Brugse Gruuthusepaleis opnieuw open.  Dit imposante stadspaleis in de binnenstad van Brugge ging in 2014 dicht voor een zeer grondige renovatie en restauratie: dit met nieuwe zalen, een nieuw museumconcept en schitterende collectiestukken.  En natuurlijk is er de bidkapel die het Gruuthusepaleis met de Onze-Lieve-Vrouwekerk verbindt.  De Vrienden Musea Brugge deden een substantiële inspanning om deze laat vijftiende-eeuwse bidkapel met haar zeldzame interieur te laten restaureren.  Via de campagne “TOON JE GRUUT HART” verkochten ze niet alleen het “Brugge Tripel Lodewijk van Gruuthuse” bier, maar kregen ze – via de Koning Boudewijnstichting – een belangrijk aantal giften.  Ook het gerestaureerde portret van François de Aranda (+ 1663) toegeschreven aan de Brugse barokschilder Jacob van Oost (+ 1671) werd er voor de eerste maal tentoongesteld. (14/06/2019)

 

Provinciaal veiligheidsoverleg - Oefening GASSCO - Eedaflegging West-Vlaamse Politieschool

Het provinciaal veiligheidsoverleg onder voorzitterschap van substituut-procureur-generaal Serge Malefason vond plaats in de Ambtswoning van de gouverneur. Op de agenda stond de opvolging van de gemaakte afspraken van de vorige vergadering: de inzet van het interventiekorps (CIK) tijdens de zomermaanden, bestuurlijke handhaving, de inventaris potentiële parkings Brexit. Ook de evolutie van de dispatchings was geagendeerd. (3/6/2019)

In het kader van noodplanning woonde de gouverneur de oefening GASSCO bij. Deze oefening startte met een melding vanuit het bedrijf naar de noodcentrale 112. Bedoeling van de oefening was het testen en inoefenen van de interne procedures en de communicatie GASSCO. Verder werden de procedures externe hulpverlening - zowel monodisciplinair als multidisciplinair - getest evenals de informatie-uitwisseling, de samenwerking en de radiocommunicatie ASTRID. De eventuele zwaktes in procedures worden bekeken en aangepakt naar de toekomst toe. (6/6/2019)

De gouverneur was ook aanwezig op de eedaflegging van de nieuwe promotie van de West-Vlaamse Politieschool. Hij zei: “De school is er voor gekend om de lat nét dat ietsje hoger te leggen. Dit vertaalt zich vooral op het vlak van onderwijskwaliteit. Voor het behalen van deze kwaliteitsnormen beschikt de West-Vlaamse Politieschool over een uiterst gemotiveerd en bekwaam team van personeel en docenten. Zij zijn bereid u te begeleiden en te ondersteunen waar nodig. Niet enkel wanneer u dit zelf vraagt, maar ook wanneer zij tijdens uw opleiding problemen zouden detecteren, reiken zij met veel enthousiasme een helpende hand. Wij nemen daarom aan dat uw keuze voor een job bij de politie een weloverwogen keuze is en dat we bijgevolg ook mogen rekenen op uw motivatie om te slagen. Op basis van die motivatie engageren wij ons om van u een competent politiemedewerker te maken.“ (17/6/2019)

 

 

Je online presentatie

Beste lezer

Eigenlijk loont het om veel op sociale media te zitten en tijd te spenderen aan het pimpen van je online profiel. Wie genoeg volgers heeft, een influencer, met fans en vrienden, die online mee lezen om te weten wat goed is, of cool en wat niet, heeft zowaar het privilege van een gratis leven, omdat hem van alles kosteloos wordt aangeboden, van kledij tot reisjes over de wereld. Modellen worden ontdekt op Instagram. Is iemand eenmaal model dan geldt dat hoe meer volgers ze heeft, hoe meer klussen ze krijgt. Voor schrijvers en kunstenaars loont een groot online gevolg vaak al evenzeer. Sociale media als schoolplein, daar komt het eigenlijk op neer. Voor populaire kinderen is het er geweldig, van onpopulaire kinderen trekt iedereen zijn handen af. Misschien is het dus helemaal geen nieuwe vorm van status, maar een heel oude. Tijdschriften, zelfhulpboeken, lezingen of dure cursussen mogen dan nog allemaal hetzelfde advies geven aan overvraagde, gestrest, tegen-een-burnout-aanhangende jongeren. Relax, spendeer wat minder tijd online, zet je telefoon eens uit, ga lekker de natuur in, daar komt het doorgaans op neer. Hierbij ontbreekt echter het besef van de wereld waarin we leven. Want het zijn niet alleen modemerken die naar je online profiel kijken, maar ook toekomstige bazen en opdrachtgevers. Het versterken van je profiel is simpelweg een investering in de toekomst. Zolang de wereld belang hecht aan die online présence, valt er voor gedreven jongeren weinig te relaxen.  (Marian Donner, ‘Have and have-nots’, De Groene Amsterdammer, 23 mei 2019)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be