Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Uitreiking titels Koninklijke Maatschappijen

De gouverneur overhandigde ereplaketten aan de 12 verenigingen die onlangs de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ kregen toegekend. Deze eretitel beloont de jarenlange werking van een vereniging. Engagement is het sleutelwoord voor het voortbestaan en succes van een vereniging. Niet alleen van de leden, maar zeker ook van de bestuursleden. (12/12/2017)

Overlegorgaan Kustwacht

De kustwachtpartners bespraken, onder voorzitterschap van de gouverneur de milieu-gerelateerde actiepunten ‘aanlanding van olie’ en ‘het onderzoek van de restanten aan mosselkooien’. Ook het project kustwachtcentrale stond op de agenda. Verder stonden de terugkoppeling van de werkgroep windmolenparken en van het beleidsorgaan Kustwacht op de agenda. (8/12/2017)

Legends & Leaders topontmoeting met Herman Van Rompuy

Gastspreker op de Voka Legends & Leaders topontmoeting in de Ambtswoning van de gouverneur was Herman Van Rompuy, onze eerste Europese president. Hij vertelde over zijn visie over onze Europese identiteit en wat er volgens hem politiek en sociaal economisch aan de hand is. De gouverneur introduceerde hem: “Als geen ander beheerst Herman Van Rompuy de kunst om geen overtrokken verwachtingen te creëren en te werken zonder vooraf vastgelegde timing. Met succes, want zowat iedereen beaamt dat de Europese Unie door zijn handig en slim voorzitterschap heikele crisismomenten overleefde. Padafhankelijkheid is een term uit de economische wetenschap om aan te duiden dat iedere beslissing wordt gevormd door het verleden. Hieraan kunnen we niet voorbij. Anders wordt het kind te snel met het badwater weggegooid. Padafhankelijkheid is volgens mij een dragend element van de befaamde rustige standvastigheid van Herman Van Rompuy.” (8/12/2017)

Verkeersveilige Nachten

De traditionele BOB – eindejaarscampagne vindt dit jaar plaats van vrijdag 1 december 2017 tot maandag 29 januari 2018. Om deze campagne kracht bij te zetten, nam de gouverneur opnieuw het initiatief om in de provincie West-Vlaanderen de Verkeersveilige Nachten te organiseren, in samenwerking met de West-Vlaamse politiezones en de federale wegpolitie. Naast het toezien op het naleven van de algemene verkeersregels focusten de in dit kader georganiseerde controles zich in het bijzonder op rijden onder invloed van alcohol of drugs en het naleven van de reglementaire snelheid. De gouverneur woonde enkele controleacties bij. (8/12/2017)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be