Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Strategische Stuurgroep Water

In de vernieuwde organisatiestructuur van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) vormt de Strategische Stuurgroep Water de kerngroep waar alles samenkomt en vertrekt. Deze stuurgroep coördineert de verschillende projectgroepen en beoordeelt welke agendapunten aan de CIW worden voorgelegd. Op de stuurgroep van 28 oktober vormden de prioritair op te starten projectgroepen het voornaamste agendapunt. De volgende projectgroepen starten begin 2021 op: escalatieschema drinkwater, governancestructuur gekoppeld aan het reactieve afwegingskader, hemelwater- en droogteplannen, gecoördineerde aanpak olieverontreiniging, visievorming oeverzones, watertoets informatieplicht en droogtetoets. De projectleiders werken verder een projectinitiatiedocument uit dat op de stuurgroep van 2 december aan bod komt. (28/10/ 2020)

Overleg Brexit - Bestuurscomité Kulak

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde een digitaal overleg over de Brexit. De gouverneur nam hieraan deel. Tijdens dit overleg bespraken de deelnemers de aanpak van de risico’s en de maatregelen om de Brexit  in goede banen te leiden en de hinder zo beperkt mogelijk te houden. (26/10 en 25/11/2020)

De gouverneur woonde de digitale bijeenkomst van het bestuurscomité van de Kulak bij.  Volgende agendapunten werden besproken: een stand van zaken van de aanpak van corona, het strategisch dossier faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen-Campus Brugge en een stand van zaken van de master-na-masteropledingen. (17/11/2020)

Extra raad van bestuur WPS - Dagelijks bestuur WOBRA - Veiligheidsoverleg Westerscheldedelta

In het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem vond een extra bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de WPS plaats. De gouverneur zat deze vergadering voor. (19/11/2020)

Onder voorzitterschap van de gouverneur vond het dagelijks bestuur van WOBRA plaats in Zedelgem. Op de agenda stonden volgende items: de werking van de ambulanciersschool, de opleiding redder aan zee, alsook structurele oplossingen voor de werking van de  brandweerschool. Als laatste item werden diverse financiële aangelegenheden besproken. (20/11/2020)

Het veiligheidsoverleg Westerscheldedelta, waaraan de gouverneur deelnam, verliep digitaal.  Op dit overleg werden onder andere de geactualiseerde activiteitenkalender meerjarenplan GROS 2019 -2023, het grensoverschrijdend risicoprofiel, het project samenwerking North Sea Port en het onderzoek GROS versus covid-19 door de universiteit van Maastricht besproken.  Daarnaast was er een uitwisseling van ervaringen van de effecten van de COVID-19-maatregelen op het buurland. (25/11/2020)
  

Bezoek Regenboogstadion Waregem - Werkbezoek Alveringem

De gouverneur had een overleg met de burgemeester van Waregem en de bedrijfsleiding en trainer van ‘Essevee’ (SV Zulte-Waregem). De meeting vond plaats in de evenementenruimte van het Regenboogstadion met absoluut respect voor de coronaregels. De gouverneur wou poolshoogte nemen van de inspanningen en investeringen  die een sport- en topclub doet om in Covid-tijden het hoofd boven water te houden. Een toelichting over de strenge en strikte methodiek om het virus buiten de club te houden, werd aangevuld met een uitgebreide toelichting over de impact van alle contactrestricties op het functioneren van de club. De club en de stad blijven samen de geplande vernieuwingswerken uitvoeren die de ganse site een schitterend uitzicht geven. (30/11/2020)

Het schepencollege van Alveringem ontving de gouverneur voor een werkbezoek. Diverse dossiers zoals het gemeentefonds en de open ruimte werden besproken. (16/11/2020)

  • Bron: Anne Bovyn

Bezoek Nederlandse ambassadeur

De gouverneur ontving de Nederlandse ambassadeur, Z.E. Pieter Jan Kleiweg De Zwaan in zijn ambtswoning.  Na het bezoek aan de gouverneur begaf de ambassadeur zich naar het stadhuis voor een gesprek met burgemeester Dirk De fauw. (28/10/2020)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be