Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Raad van bestuur en algemene vergadering WOBRA

Onder voorzitterschap van de gouverneur werden volgende agendapunten behandeld op de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Wobra: het ontslag en de aanvaarding van nieuwe leden van de vereniging en de werking van de scholen. Ook kwamen enkele personeelsdossiers en de begroting aan bod. (14/12/2017)

Raad van bestuur VLIZ

De gouverneur zat de raad van bestuur van het VLIZ voor. Op de agenda stonden de terugkoppeling vanuit de wetenschappelijke kerngroep, de stand van zaken van de huisvesting en de dossiers Blauwe Economie. De bestuursleden bespraken ook enkele personeels- en financiële aangelegenheden. (13/12/2017)

Bekkenbestuur Brugse Polders

“Waterbeschikbaarheid in balans?” was het thema van het bekkenbestuur van 13 december. Er werd een duidelijk beeld geschetst van de waterverdeling naar de West-Vlaamse bekkens onder normale omstandigheden, tijdens de droogtecrisis van de voorbije zomer en bij hoogwater. Daarnaast werd er teruggeblikt op de gecoördineerde aanpak van waterschaarste door het crisisoverleg in de provincie West-Vlaanderen en de coördinatieopdracht voor de CIW.
Er was ook aandacht voor de verziltingsproblematiek. Het werkplan voor 2018 werd goedgekeurd. (13/12/2017)

Bekkenbestuur IJzerbekken

De vergadering van het bekkenbestuur van 12 december stond grotendeel in het teken van de voorbije droogte. Een gebiedsspecifieke analyse bracht de oorzaken en impact van de droge periode 2016-2017 in beeld. Er werd teruggeblikt op de gecoördineerde aanpak van waterschaarste door het crisisoverleg in de provincie West-Vlaanderen en de coördinatieopdracht voor de CIW. Verder werd ook naar de toekomst gekeken, naar projecten die watertekort in de toekomst kunnen beperken. Het project WaterProtect Bollaertbeek, dat gewasbeschermingsmiddelen uit oppervlaktewater wil houden, werd voorgesteld. Het werkplan voor 2018 werd goedgekeurd. (12/12/2017)

Bekkenbestuur Leiebekken

Op het bekkenbestuur Leiebekken dat plaatsvond in Zulte blikte de gouverneur terug op het crisisoverleg in West-Vlaanderen naar aanleiding van de droogte in 2017. Hij lichtte er de aanbevelingen na evaluatie toe. Op de agenda stonden verder de signaalgebieden, de toelichting Gaverbeekvisie en het werkplan 2018. (12/12/2017)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be