Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Overleg met Westtoer

De gouverneur had deze middag een overleg met de leiding van Westtoer. Terugkijkend op een niet onbewogen toerismejaar kon de gouverneur vaststellen dat een bijzonder creatief team aan het werk is geweest om een andere beleving van en in West-Vlaanderen te organiseren en vooral ook te ondersteunen. Sommige vernieuwingen zijn zelfs een ‘blijver’ zoals de druktebarometer die nog verder zal worden verfijnd voor een breder gebruik en ondersteund met ruimere parameters. Westtoer heeft heel sterk ingezet op zijn rol als regionale katalysator om alle getroffen sectoren te betrekken bij een ‘globaal plan’ ter ondersteuning van de toeristische economie. Door een permanent contact met alle actoren en de het stimuleren van een cultuur van onderlinge solidariteit kon ook een financieel hulppakket worden samengebracht met de steun van het West-Vlaamse provinciebestuur. De gigantische impact die de pandemie heeft gehad op het bestaande toeristische aanbod heeft tegelijk aangezet tot het ontdekken en ontginnen van nog ongeziene of onbekende opportuniteiten die onze provincie te bieden heeft. De “vergroening” van het toerisme is alvast een fundamentele optie waarop het komende decennium structureel zal worden ingezet. (22/12/2020)

Overleg vondst slagtand bosolifant

In juli viste een Nederlandse garnalenvisser een quasi intacte slagtand van een bosolifant op voor de Belgische kust. De slagtand werd verworven door het Nederlandse bedrijf North Sea Fossils. Samen met enkele experten en het betrokken bedrijf wisselde de gouverneur van gedachten voor de erkenning van de slagtand als cultureel erfgoed onder water en het vinden van een passende bestemming om deze zeldzame vondst aan het publiek tentoon te kunnen stellen. Nooit eerder werd een bijna complete slagtand van een bosolifant voor onze wateren aangetroffen. (18/12/2020)

MOVI

Op donderdag 17 december nam de gouverneur deel aan het digitaal netwerkmoment van MOVI.  Tijdens deze vergadering kwam dhr. Christophe De Jaeger van Gluon vertellen over dit platform voor kunst, wetenschap en technologie.  Het doel van Gluon is om wetenschappers en technologen, maar ook economen samen te brengen en te bekijken op welke manier ze kunnen samenwerken rond grote uitdagingen. Dat gebeurt in de vorm van residenties.  Gluon stuurt kunstenaars naar de Research & Development afdeling van bedrijven of universiteiten en omgekeerd brengt het onderzoekers naar de studio’s van kunstenaars.  (17/12/2020)

Rede ‘Klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen’

De opwarming van de aarde is iets wat gebeurt en ons overkomt. De feitelijke aspecten zijn wetenschappelijk gezien helder, zonder overdrijving. West-Vlaanderen staat duidelijk in het oog van de storm” stelt gouverneur Carl Decaluwé.  “Als de hoge CO₂-emissies blijven, komen we in zeer ongunstige scenario’s”.
In zijn rede ‘Klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen’ roept gouverneur Decaluwé iedereen op om samen dringend de klimaatuitdagingen verder aan te gaan. Voor hem is het duidelijk: “Nu moeten we sterk investeren in groene industrie en schone energie, zoals de fabriek voor de productie van groene waterstof in Oostende. De energietransitie is onomkeerbaar ingezet. De overheid heeft een cruciale, stuwende functie. We zijn dé kust- en landbouwprovincie. Water is hier bijzonder cruciaal. Ook in een robuust waterstelsel met meer buffercapaciteit moet verder doordacht worden geïnvesteerd”.  (link: rede en boodschap)

Campagne corona

De gouverneur lanceert een campagne om de West-Vlamingen aan te sporen om vol te houden en op een veilige, coronaprove manier de feestdagen te beleven. Hij wil de West-Vlamingen waarvan het merendeel de coronamaatregelen volgt, een hart onder de riem steken door met een positieve boodschap op te roepen om samen (‘altegoare’), veilig het nieuwe jaar in te gaan.  Het is een oproep om vol te houden, om veilig te feesten: de situatie is voor iedereen gelijk en enkel door coronaproof te feesten, kunnen we hopelijk het tij keren en een derde golf vermijden. (18/12/2020)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be