Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Dagelijks Bestuur WPS

Het dagelijks bestuur van de WPS onder voorzitterschap van de gouverneur besprak de werking van de school en de voortgezette vorming. Verder stonden ook de stand van zaken van de bouw van de nieuwe schietstand, het ontwerp jaarrekening 2017 en de begrotingsopvolging 2018 op de agenda. (26/3/2018)

Algemene vergadering VLIZ

Op de algemene vergadering van het VLIZ werden de onafhankelijke bestuurders aangeduid. Verder waren de begroting 2018, de voorlopige begroting 2019 en het financieel verslag 2017 geagendeerd. (26/3/2018)

Raad van bestuur VLIZ

Op de raad van bestuur van het VLIZ werden de stand van zaken van de huisvesting, de werkplannen 2018 en de financiering van internationale onderzoekinfrastructuren besproken. Op de agenda stonden verder de Blauwe cluster, Blue Accelerator en Complex Project Kustvisie. Ook kwamen personeelsaangelegenheden en financiële aangelegenheden aan bod. (26/3/2018)

Interview Kustforum

In voorbereiding van het Kustforum dat plaatsvindt op 18 april zei de gouverneur tijdens een interview: “Het Marien Ruimtelijk Plan laat ruimte voor blauwe economie, met belangrijke innovatieve toepassingen, met een belangrijke onderbouw van wetenschappelijk marien onderzoek. Dat is de weg die we moeten inslaan. Het Marien Ruimtelijk Plan is de fundamentele onderbouw van een dynamisch maritiem geheel, met veel baten voor onze samenleving.“ (26/3/2018)

Overleg Blauwe Cluster VLIZ

De gouverneur woonde in het VLIZ de voorstelling van de Blauwe Cluster bij. Ook de rol van het VLIZ binnen deze cluster werd er toegelicht. (22.03.2018)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be