Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Eedaflegging burgemeester Wingene

Op vrijdag 8 januari legde de heer Lieven Huys de eed af als nieuwe burgemeester van Wingene.  De eedaflegging vond plaats in de Ambtswoning van de gouverneur.  Hij volgt ontslagnemend burgemeester Hendrik Verkest op. (08/01/2021)

Digitale nieuwjaarsreceptie provinciebestuur

Omwille van de geldende coronamaatregelen was er geen traditionele nieuwjaarsreceptie voor het personeel in het Concertgebouw in Brugge.  Als alternatief werd er gekozen voor een digitale nieuwjaarsreceptie.  De opnames hiervan vonden in december plaats in het Arthus Café in Roeselare.  Tijdens deze opnames werd door de gedeputeerden, de provinciegriffier en gouverneur terug gekeken op het afgelopen jaar en keek men ook vooruit naar het nieuwe jaar! (04/01/2021)

Overleg Brexit

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde een coördinatievergadering over de Brexit. De stand van zaken en de monitoring kwamen er aan bod. (6/1/2021)

Overleg Task Force

De gouverneur had een overleg met de procureur, de dirco, de dirjud en de voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie over de laatste ontwikkelingen inzake de transmigratie in West-Vlaanderen.  Bijzondere aandacht ging uit naar de impact van de Brexit en het operationele plan dat de voorbije dagen kon worden getest aan de hand van de eerste vertragingen aan de grenzen.

Verder werden de investeringen in de haven van Zeebrugge getoetst op hun uitvoering met aandacht voor het plan om volgend jaar een Command and Control Room in te plannen.  Tevens werd de samenwerking met de Franse politie bekeken specifiek vanuit het Brexit perspectief.  Daarnaast blijft informatie uitwisseling  een sleutel in de strijd tegen de transmigratie. (16/12/2020)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be