Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

datum publicatie persbericht: donderdag, 7 november, 2019

Donderdag 7 november – INAGRO, Beitem

In zijn rede over de West-Vlaamse landbouw zoomt gouverneur Decaluwé hoofdzakelijk in op duurzame voedselproductie en op de moeilijke positie van onze landbouwers.

datum publicatie persbericht: donderdag, 3 oktober, 2019

Het captatieverbod in het ganse IJzerbekken en de onbevaarbare waterlopen in de rest van West-Vlaanderen wordt opgeheven. Dat beslist gouverneur Carl Decaluwé na een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg.In het IJzerbekken viel er de voorbije 10 dagen zo’n 60 à 90 liter ‘slimme regen’, gezapig zodat het goed de bodem bevochtigt. Een verademing voor de waterlopen. De IJzer haalt opnieuw het streefpeil. Wie een watervoorraad heeft, ziet die terug aangevuld. De volgende dagen blijven wisselvallig.

datum publicatie persbericht: donderdag, 5 september, 2019

In West-Vlaanderen blijven alle droogtemaatregelen van kracht. Enkel voor de Mandel en de Gaverbeek is captatie opnieuw toegelaten. Gouverneur Carl Decaluwé rekent erop dat de waterinname er doordacht gebeurt. De voorspelde neerslag laat op zich wachten. De waterkwaliteit daalt verder en almaar sneller, vooral in het IJzerbekken.

datum publicatie persbericht: woensdag, 24 juli, 2019

De zomerdroogte houdt aan. Door de extreme hitte dalen de peilen van de waterlopen sneller en vermindert de waterkwaliteit almaar meer. Daarom wordt het captatieverbod in West-Vlaanderen verder uitgebreid. Vanaf vandaag kan er enkel nog water worden gecapteerd uit de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van de Oostkustpolder en de Nieuw polder van Blankenberge, mits de nodige vergunning. Het captatieverbod geldt ook voor alle afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Het eerder ingesteld captatieverbod voor alle waterlopen van de IJzer blijft.

datum publicatie persbericht: dinsdag, 23 juli, 2019

Vandaag vaardigt gouverneur Carl Decaluwé een politiebesluit uit voor een tijdelijk verbod op kampvuren in gans West-Vlaanderen. Ook geldt er een tijdelijk rook- en vuurverbod in alle provinciale domeinen en de natuur- en bosgebieden in West-Vlaanderen.

datum publicatie persbericht: woensdag, 10 juli, 2019

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluwé, samen met het provinciaal droogteoverleg, om vanaf vandaag een captatieverbod voor dit gebied in te stellen. Er mag geen water meer gecapteerd worden uit alle waterlopen van het IJzerbekken.

datum publicatie persbericht: dinsdag, 2 juli, 2019

Met dit warme weer zijn de insecten volop actief. Zo is ook de eikenprocessierups de afgelopen dagen in onze provincie (voornamelijk de regio Fluvia) gesignaleerd. Nuttige diertjes, maar soms zorgen ze voor overlast en (enkel) dan moeten ze bestreden worden.De eikenprocessierups verandert uiteindelijk in een mooie onschuldige grijze nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken.

datum publicatie persbericht: dinsdag, 15 januari, 2019

Onderzoek toont aan dat wielerwedstrijden extra afval met zich meebrengen. Op 16 wielerwedstrijden in West-Vlaanderen is het zwerfvuil gemeten. Opmerkelijk, het zijn toeschouwers die het meeste zwerfvuil veroorzaken. Vooral sigarettenpeuken blijven liggen. Het vervuilgedrag van wedstrijdrenners is verwaarloosbaar. Er komen initiatieven om organisatoren beter te ondersteunen en het publiek te sensibiliseren. Lees meer.....

datum publicatie persbericht: dinsdag, 11 december, 2018

Gouverneur Decaluwé nam het initiatief de “Verkeersveilige Week en Nachten” te organiseren in de provincie West-Vlaanderen. Extra verkeersacties werden georganiseerd in de provincie van zaterdag 1 december tot en met zondag 9 december 2018.

datum publicatie persbericht: vrijdag, 26 oktober, 2018

Het captatie- en recreatieverbod op het kanaal Roeselare-Leie wordt nu ook ingetrokken in de zone tussen de Schaapbrug in Roeselare tot de aansluiting met de Leie in Ooigem. Eerder werd de rest van het kanaal al vrijgegeven. Dit gebeurt op basis van de resultaten van recente staalnames. Eind juli werden er blauwalgen vastgesteld in het kanaal Roeselare-Leie. Om alle risico’s uit te sluiten werd een captatieverbod ingesteld en een verbod op bepaalde vormen van waterrecreatie.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be