Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Verkeerscampagne 'Veilig fietsen'

datum publicatie persbericht: 
16 december, 2019

Jaarlijks neemt gouverneur Decaluwé het initiatief de provinciale verkeerscampagne “Veilig Fietsen” te organiseren. Het eerste deel van de campagne, de sensibiliseringsfase, liep van 1 oktober 2019 tot en met 15 november 2019. Alle lagere en secundaire scholen uit de provincie West-Vlaanderen werden gevraagd, in samenwerking met de lokale politiediensten, preventieve fietscontroles te organiseren. Uit de resultaten blijkt dat 42,30 % van de gecontroleerde fietsen technisch niet in orde is. Bij één op vijf fietsers voldoet de fietsverlichting niet. (zie bijlage)

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be