Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Nieuw netwerk moet zorgen voor efficiëntere informatie-uitwisseling tussen België en Frankrijk

Op vrijdag 4 oktober 2019 kende een nieuw grensinformatienetwerk (GIN) in West-Vlaanderen de doorstart. Concreet gaat het om een initiatief dat de informatie-uitwisseling tussen Belgische en Franse politiediensten aan beide kanten van de grens zal moeten versterken. De inzet is vooral het nog sneller en gerichter delen van die informatie die de sleutel kan vormen in bepaalde gerechtelijke en bestuurlijke dossiers, feiten of fenomenen. Tijdens een persmoment werd het doel en de werking van het grensinformatienetwerk toegelicht in het bijzijn van de verschillende initiatiefnemers en autoriteiten. Voorafgaandelijk was er een overleg tussen de gouverneur van West-Vlaanderen, de Commissaris-generaal van de Federale Politie, de Préfet des Hauts de France, de gouverneur van Henegouwen, het federaal parket en parket West-Vlaanderen en Henegouwen, de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de mandaathouders van de federale en lokale politie van de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen. Ook de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid was hierop aanwezig.

Inhuldiging installatie gasbranden Fluvius

“Het project dat hier tot stand is gekomen, namelijk door Fluvius de bouw van een installatie voor het bestrijden van gasbranden, is er een om u tegen te zeggen. Deze installatie laat toe enerzijds het personeel van Fluvius hier op onze site, dichter bij huis te laten oefenen met onze brandweerinstructeurs en anderzijds kunnen ook onze brandweerlieden van de hulpverleningszones zich hier komen bekwamen in het bestrijden van gasbranden en dit op een realistisch oefenobject”. (27/09/2019)

Wat Popper leert

Beste lezer

“De open samenleving en haar vijanden”, het meesterwerk van Karl Popper uit 1945, laat zien waarom zelftwijfel een politieke deugd is. Popper vormde zijn overtuiging in tijden waarin de open samenleving onder vuur lag. Zijn uitgebreide uiteenzetting over waarom een open samenleving te verkiezen valt boven elke vorm van politieke en sociale organisatie, verdient het in de belangstelling te staan, juist nu de geestelijke geslotenheid waartegen hij zich verzette al lange tijd de grondtoon is in de politiek. Het is wat Popper leert: teruggebracht tot de kern zijn er eigenlijk maar twee wegen die een samenleving kan bewandelen. Je kunt kiezen voor een gesloten systeem waarin vaststaat wat goed en slecht is, wat geldt als mooi of lelijk, en wie behoort tot het wij en wie tot de ander. Geslotenheid is een kenmerk van tribalisme waarbij de samenhang van de groep boven de keuzes van het individu wordt gesteld. Vermeng gesloten denken met politieke macht, en er rolt een eis tot gehoorzaamheid uit. De vervolgvraag is wat er gebeurt met de ongehoorzamen. Het alternatief is een open model waarin niet van tevoren vaststaat aan welke zijde van de scheidslijn het oordeel zal vallen, en waarin de groep niet wordt afgebakend om de identiteit aan het verschil met de ander te ontlenen. En daarmee opent zich de deur voor dynamiek en tegengeluid. (Casper Thomas, “De lessen van Karl Popper” – De Groene Amsterdammer 12.9.2019)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be