Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Stuurgroep Waterbalansstudie Oudlandpolder

Een eerste actie in het Raamakkoord Oudlandpolder is het opstarten van een waterbalansstudie. Deze studie wil de grondstof aanreiken om de passende infrastructuurwerken uit te voeren en het gebiedsgericht peilbeheer te realiseren.
De studie startte op 1 februari 2021 met een inventarisatie van de beschikbare meetgegevens en duurt 15 maanden. Alle partners in het Raamakkoord Oudlandpolder maken tevens deel uit van de stuurgroep voor de uitvoering van deze studie. Op 2 maart 2021 kwam de stuurgroep voor het eerst bijeen en lichtte SumAqua de aanpak toe. (02/03/2021)

Planbegeleidingsgroep Oudlandpolder

Om de doelstellingen van het Raamakkoord Oudlandpolder te realiseren stelde de Vlaamse regering op 18 december 2020 het landinrichtingsproject Oudlandpolder Fase 1 in. Het landinrichtingsproject omvat het volledige grondgebied van Bredene, De Haan, Blankenberge en Zuienkerke en delen van het grondgebied van Brugge, Jabbeke en Oudenburg.
Via een landinrichtingsproject kan een brede waaier aan instrumenten en maatregelen worden ingezet om de inrichting van een open ruimtegebied structureel aan te pakken (grondruil, werken, subsidies…). Een planbegeleidingsgroep waarborgt de inspraak van alle betrokkenen.
Op 2 maart was er de eerste bijeenkomst van de planbegeleidingsgroep. Behalve het goedkeuren van het huishoudelijk reglement was het overleg vooral informatief van aard. Zo was er een toelichting over de uitdagingen in het werkingsgebied, de instrumenten binnen het decreet landinrichting, de taken van de planbegeleidingsgroep en de vooropgestelde planning van het landinrichtingsproject. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 15 juni 2021. (02/03/2021)

College en conferentie gouverneurs

De gouverneur nam deel aan het college en conferentie van gouverneurs.  Dit overleg vond online plaats. Er was een gesprek met Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over de coronacrisis. (03/03/2021)

Strategische Stuurgroep Water

Op de strategische stuurgroep water was er een vooruitblik naar de CIW-vergadering van 4 maart en kwam de status van de uitrol van de Blue Deal aan bod. De projectwerking onder de CIW 2.0 is opgestart en krijgt steeds meer vorm. Er was een bespreking van de projectinitiatiedocumenten. (24/02/2021)

Onderzoek KU Leuven – gebruik technologie lokale politie

Een onderzoeksteam van de KU Leuven deed een onderzoek naar het gebruik van technologie bij de lokale politie en de impact hiervan op de dagelijkse politiepraktijk. In de vragenlijst werd gepeild naar de technologieën die reeds gebruikt worden in de politiezones. In het tweede deel van de vragenlijst werd specifiek ingegaan op het mobiel platform ‘Focus’, dat momenteel nationaal wordt uitgerold.

Vanuit West-Vlaanderen is er inzet op innovatie en digitalisering. Vandaar dat de  gouverneur aan alle korpschefs heeft gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Lore Rooseleers onderzoeker aan de KU Leuven bracht de resultaten van het onderzoek naar voren tijdens een digitaal overleg met de gouverneur en de korpschefs. (24/2/2021)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be