Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Strategische Stuurgroep Water

In de vernieuwde organisatiestructuur van de CIW, vormt de Strategische Stuurgroep Water de kerngroep waar alles samenkomt en vertrekt. Deze stuurgroep coördineert de verschillende projectgroepen en beoordeelt welke agendapunten aan de CIW worden voorgelegd.

Op de stuurgroep van 28 oktober vormden de prioritair op te starten projectgroepen het voornaamste agendapunt. De volgende projectgroepen starten begin 2021 op: escalatieschema drinkwater, governancestructuur gekoppeld aan het reactieve afwegingskader, hemelwater- en droogteplannen, gecoördineerde aanpak olieverontreiniging, visievorming oeverzones, watertoets informatieplicht en droogtetoets. De projectleiders werken verder een projectinitiatiedocument uit dat op de stuurgroep van 2 december aan bod komt. (28/10/ 2020)

Bezoek Regenboogstadion Waregem

De Gouverneur had vandaag een overleg met de burgemeester van Waregem en de bedrijfsleiding en trainer van ‘Essevee’ (SV Zulte-Waregem). De meeting vond plaats in de evenementenruimte van het Regenboogstadion met absoluut respect voor de Coronaregels. De Gouverneur wou persoonlijk poolshoogte nemen van de inspanningen en vooral investeringen (actueel zonder return) die een sport- en topclub doet en moet doen om in Covid-tijden het hoofd boven water te houden. Achter iedere profclub zit immers een ‘evenementen’-concept verankerd dat tegelijk zorgt voor maatschappelijke cohesie, tewerkstelling, begeleiding, jeugdwerking, integratie, kansen, regionale binding, investeringen, …  wat dus veel verder gaat dan de 11 spelers die de officiële matchen kleuren.  Het spreekt voor zich dat dit werkingsmodel vandaag bijzonder onder druk staat en alleen door overtuiging en creativiteit overeind kan blijven. Een toelichting over de strenge en strikte methodiek om het virus buiten de club te houden, werd aangevuld met een uitgebreide toelichting over de impact van alle contactrestricties op het functioneren van de club. De Gouverneur kon vooral vaststellen dat enorme inspanningen worden gedaan om financieel gezond te blijven en op deze manier het ‘Coronajaar’ te overbruggen. Voetbal zonder publiek hakt immers bijzonder hard in op de budgetten en maakt planning en plannen voor de toekomst helemaal niet evident. Zoals in de ganse evenementensector wordt het vooruitzicht naar concrete perspectieven als levensnoodzakelijk ervaren. Ondertussen blijven de club en de stad samen de geplande vernieuwingswerken uitvoeren die de ganse site een schitterend uitzicht geven. (30/11/2020)

Dagelijks bestuur WOBRA

De gouverneur woonde op 20 november in het POV te Zedelgem de vergadering bij van de dagelijkse werking van WOBRA. Op de agenda stonden volgende items: de werking van de ambulanciersschool, de opleiding redder aan zee, alsook structurele oplossingen voor de werking van de  brandweerschool. Als laatste item werden diverse financiële aangelegenheden besproken. (20/11/2020)

Veiligheidsoverleg Westerscheldedelta

 De gouverneur nam deel aan het digitaal veiligheidsoverleg Westerscheldedelta.  Op dit overleg werden onder andere de geactualiseerde activiteitenkalender meerjarenplan GROS 2019 -2023, het grensoverschrijdend risicoprofiel, het project samenwerking North Sea Port, VRZ en Zone Centrum en het onderzoek GROS versus covid-19 door de universiteit van Maastricht besproken.  Daarnaast werden ervaringen van de effecten van de COVID-19-maatregelen op het buurland uitgewisseld. (25/11/2020)
 

Overleg Brexit

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde een digitaal overleg over de Bexit. De gouverneur nam hieraan deel. Tijdens dit overleg bespraken de deelnemers de aanpak van de risico’s en maatregelen om de Brexit  in goede banen te leiden en de hinder zo beperkt mogelijk te houden. (25/11/2020)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be