Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Eedaflegging West-Vlaamse politieschool

“Verlies daarbij zeker ook de vijf waarden van de West-Vlaamse politieschool niet uit het oog: discipline, integriteit, ten dienste staan van de maatschappij, respect en pro-actief werken.  Deze waarden werden goedgekeurd door de bestuursorganen van de school en worden verwacht geëerbiedigd te worden door alle aspiranten.  Zondigt u echter tegen deze waarden dan verwachten deze bestuursorganen dat het personeel van deze school hier uiterst streng tegen optreedt.  Ik twijfel er niet aan dat ze dit ook zullen doen, zelfs al betekent dit het einde van uw carrière bij de politie.  U heeft namelijk een voorbeeldfunctie te vervullen en u moet dat op elk moment ten volle beseffen” zei de gouverneur op de eedaflegging van de klas 53/54 van de West-Vlaamse politieschool. (12/12/2019)

Verkeersveilig West-Vlaanderen

Op de agenda van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw VVWV stond de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurders. Verder was er op de raad van bestuur de bespreking van de digitale verkeersquiz en het voorstel om het verhuren van het materiaal meer kenbaar te maken bij de bevolking. (10/12/2019)

Onderzoeksprojecten circulair water

De gouverneur verwelkomde de genodigden in zijn Ambtswoning: “Beide provinciebesturen stimuleren hun bedrijven, middenveldorganisaties en onderzoeksinstellingen om samen de stap te zetten naar een koolstofarme economie. Om dit te kunnen doen lanceren ze in juni 2020 opnieuw de joint call ‘Zhejiang – West Flanders Industrial R&D-projects’. Om ook onderzoeksprojecten te steunen die een circulaire omgang met water faciliteren organiseren de Provincie en de POM West-Vlaanderen, TUA West, UGent én Vlakwa & Vito het event van vanavond. Een panel van experten zal u wegwijs maken in de mogelijkheden en de opportuniteiten van het opzetten van onderzoeksprojecten in samenwerking met UGent Campus Kortrijk en hun Chinese partner, Zhejiang University of Technology. Ik hoop alvast dat de organisatoren slagen met het opzet van deze causerie en u kunnen overtuigen om in te stappen in de volgende joint call. Ik geef nu graag het woord aan gedeputeerde Jean de Bethune en initiator van dit project. “(11/12/2019)

Bekkenbestuur IJzerbekken

Het bekkenbestuur van het IJzerbekken kwam samen op 10/12/2019.  Het bekkenbestuur nam kennis van de huidige ecologische toestand van de waterlichamen en de uitdagingen die moeten beantwoord worden om verder naar een goede water toestand te evolueren. Het bekkenbestuur keurde de prioritering van de afstroomgebieden goed in functie van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 dat momenteel wordt opgemaakt. Er werd teruggekoppeld over de waterschaarste en het droogte overleg van deze zomer en over de gebiedsgerichte werking voor o.a. Blankaart, Grote Kemmelbeek, Zwaanhofbeek. De toelichting over automatische sturing van water inname in waterproductiecentrum de Blankaart toonde nogmaals het belang van een goede waterkwaliteit van het oppervlaktewater in het IJzerbekken waaruit het drinkwater geproduceerd wordt. De toelichtingen over projecten voor de Kleine Kemmelbeek en de Bollaertbeek boden inspiratie voor het beperken van afspoeling van sediment en pesticiden naar de waterlopen. (10/12/2019)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be