Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

De ander kan gelijk hebben

Beste lezer

Volgens de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002) is ieders ervaringshorizon per definitie beperkt en gekenmerkt door vooroordelen. Er is daarom het belang van ideeënuitwisseling: het verruimen en versmelten van onze geestelijke horizonten. ‘Uit je eigen denkkaders treden, dat is het begin van alle inzicht. Voor wie daar niet toe in staat is, is nadenken niets anders dan een surplace van de geest’ zo stelt de Vlaamse filosofe Alicja Gescinska, ter duiding van Gadamers filosofie. Die is gecentreerd rond het omgaan van de mens met betekenis. We verstaan betekenissen en geven die ook te verstaan. Alleen kan betekenis alleen maar in de uitleg worden gegeven. Daarom moeten we een gesprek aanknopen met mensen met andere interpretaties. In zo'n gesprek kan het wel eens blijken dat de eigen uitleg verkeerd is en dat de ander wel eens gelijk kan hebben. Die geestesgesteldheid van de Duitse wijsgeer Gadamer kunnen we vaker als richtsnoer nemen, aldus Gescinska. Pluralisme is voor haar het vermogen om een breed scala aan gebruiken en opvattingen te waarderen, ook al zijn het onze gebruiken en opvattingen niet. ( Alicja Gescinska, ‘Recept’, Filosofie Magazine mei 2019)

Werkbezoek Kenia

De gouverneur bracht samen met een delegatie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een bezoek aan Kenia. In Mombasa bezocht hij het Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI) en had hij een bespreking over de samenwerking met het VLIZ. In 2012 sloten het VLIZ en het KMFRI namelijk een overeenkomst om de samenwerking in de mariene wetenschappen en de uitwisseling van data, expertise en informatie te bevorderen. Verder was er ook een ontvangst door Hassan Joho, de gouverneur van Mombasa en een bezoek aan de Mtafiti. In 2014 werd dit onderzoeksschip door de Keniaanse president Uhuru Kenyatta - in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het VLIZ en de gouverneur - officieel ingehuldigd in de haven van Mombasa. Dit schip wordt als eerste zeewetenschappelijk vaartuig ingezet in de offshore wateren van de Oost-Afrikaanse regio. Op een overleg met de Minister van Transport en de Vice-President van Kenia werd de mogelijkheid van een MOU tussen de havens van Mombasa en Zeebrugge besproken. De gouverneur bezocht ook enkele projecten om de Keniaanse schoolkinderen een hart onder de riem te steken. Het betreft projecten van de organisatie Education & health 4 Kids en van de Johanna Omolo Foundation in Dandora. Naast een bezoek aan de lagere school was er een bezoek aan een sportveld. Aansluitend ging het richting Kyole Soweto voor een bezoek aan Bethsaida children home. Dit weeshuis werd verwoest door een brand en is momenteel in heropbouw. (12-18/5/2019)

Diverse ontvangsten: Marinereservisten - Groep Ubuntu

Van 6 tot 10 mei organiseerde de reserve-eenheid M2TIC (Military and Maritime Trade Interaction & Cooperation) van de Marine een NAVO-top omtrent de samenwerking tussen de marines van de NAVO-landen en de koopvaardij. De gouverneur ontving in zijn Ambtswoning de reservisten van deze eenheid die de civiele koopvaardij ondersteunt. Onder de afdeling Operaties Zeebrugge voeren zij taken van Naval Cooperation and Guidance for Shipping uit voor de Belgische Marine. Voornaamste opdracht is deze van interface tussen de Marine en de koopvaardij. Momenteel neemt de organisatie met personeelsinzet deel aan diverse operaties ook in het buitenland.  (09/05/2019)

Naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019 kwam Ubuntu in april en mei wekelijks op dinsdagnamiddag samen. De groep bestaat uit 10 personen met een verstandelijke beperking die meer wilden weten over de verkiezingen. De gouverneur ontving hen in zijn Ambtswoning. (21/05/2019)

 

Bestuurscomité KULAK en vergadering Wobra

Het bestuurscomité KULAK vond plaats in de Ambtswoning van de gouverneur.  Agendapunten waren het strategisch dossier en Flanders’ Food.  Ook werden enkele personeelsaangelegenheden en de activiteitenkalender besproken. (21/05/2019)

Onder voorzitterschap van de gouverneur vonden de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw Wobra plaats in Zedelgem. De leden kregen een toelichting bij het jaarverslag 2018 en een terugkoppeling vanuit de werkgroep opleidingen brandweerscholen. Ook de stand van zaken van het businessplan van de brandweerschool stond op de agenda. Tenslotte werd de uitbreiding van de infrastructuur van de brandweerschool besproken en werd de jaarrekening 2018 voorgelegd. (23/5/2019)

 

Overlegorgaan Kustwacht - Veiligheidspost Knokke-Heist

Op woensdag 22 mei 2019 vond onder voorzitterschap van de gouverneur het Overlegorgaan Kustwacht door. De vergadering besteedde ruim aandacht aan het dossier rond de vervuiling van zee en strand en de mogelijke problemen die rijzen bij incidenten met afval. De gouverneur benadrukte het belang van een visie die uitgaat van een integrale ketenbenadering bij incidenten. Verder werd  ook gesproken over het nieuwe scheepvaartwetboek en het project Kustwachtcentrale (MAiDEN). Tenslotte was er een terugkoppeling over de werkgroep windmolenparken en de experts Meeting Norfolk (NACGF). (22/05/2019)

Vanuit veiligheidsoogpunt weten we dat de zee niet altijd zo lieflijk is als ze er soms uitziet. Stromingen, getijden, invloed van weer en wind en zeker ook de temperatuur van het water zorgen jaarlijks voor incidenten.  Een versterkt publiek bewustzijn voor de gevaren op en rond de Noordzee is een aandachtspunt voor al wie met de veiligheid van onze kust is begaan is. Onze kust behoort tot één van de veiligste van Europa. Zorg dragen voor de noodzakelijke veiligheid aan de kust blijft een opdracht voor iedereen: voor overheden, politie, de reddingsdiensten en voor elke toerist. Samen maken we onze veiligheid. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is me een eer en genoegen om hier aanwezig te zijn. Een grote proficiat aan de gemeenschap van Knokke-Heist en aan iedereen die de realisatie van deze veiligheidspost mogelijk maakte.” zei de gouverneur op de inhuldiging van de Veiligheidspost in Knokke-Heist. (10/05/2019)

 

 

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be