Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

De epidemie van perfectie

Niet alleen online, maar ook in het echte leven dragen we een loodzwaar perfect harnas. Van nep goud, dat dan weer wel. Als een gouden kooi die ons beschermt voor het mens zijn. Voor alle kwetsbare delen in ons die we zelf liever niet onder ogen willen komen. Laat staan willen laten zien aan de buitenwereld. Pijn, struggles, angst en verdriet stoppen we diep weg achter een ‘zelfverzekerd’ en lachend masker. Of achter de veilige muren van ons huis, waarin we ons op kwetsbare momenten in eenzaamheid verstoppen voor anderen. Anderen die in onze ogen zo perfect lijken, omdat ook zij hun onvolkomenheden verbergen. We doen alles om te voorkomen dat we afgewezen worden. Vaak niet realiserend dat we hiermee vooral onszelf afwijzen… Het harnas van perfectie dat ons ooit heeft beschermd, beperkt ons nu vooral om vrij te bewegen, te ademen en echt te leven met plezier. Misschien zelfs om echt lief te hebben. (Sabine van Roest –in PsychoSociaal Digitaal december 2018)

Controlecrisis en tribalisme

Beste lezer

Bij de uitbouw van het spoorwegennetwerk einde negentiende eeuw konden we treinsporen leggen en treinen laten rijden. De communicatiemiddelen om die stoomtreinen frequent genoeg te laten rijden en in beide richtingen over één spoor te sturen, bestonden nog niet. Het gevolg: verschillende fatale botsingen. Het is maar wanneer we de begeleidende communicatietechnologie op punt kregen, bijvoorbeeld met behulp van ponskaarten, dat treinen echt ook een motor voor de economie werden. Op dit moment is niet het treinverkeer, maar de informatiestroom oncontroleerbaar. Door de waterval aan informatie die elke burger dagelijks te verwerken krijgt, is het te begrijpen dat mensen sneller kiezen voor berichten die aansluiten bij hun wereldbeeld. Algoritmes die daarop inspelen, zoals die van Facebook, hebben het effect daarvan alleen maar vergroot. “De indruk is dat we meer dan ooit in een wereld zonder nuance leven” zegt VRT-journalist Tim Verheyden. “Mensen die elkaar in levende lijve ontmoeten, hebben een bepaald inlevingsvermogen, ook al hebben ze een verschillende mening. Online heerst een nieuw soort tribalisme”. Er is collectieve weerstand tegen mensen die geen deel uitmaken van de eigen groep, voortvloeiend uit een al te sterk gevoel van verbondenheid en eensgezindheid binnen een groep. (Frank Evers, “Tijd dat Facebook ook waarde krijgt voor ons”, De Morgen 14 december 2018)

Overlegorgaan Kustwacht

De gouverneur zat het overlegorgaan Kustwacht voor in zijn ambtswoning.  Agendapunten waren het overlopen van de milieu-gerelateerde actiepunten, terugkoppeling van beleidsbeslissingen betreffende verhuis en inzet pollutiebestrijdingscapaciteit en stand van zaken van de Kustwachtcentrale MAiDEN. (01/02/2019)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be