Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Kerstconcert in Koninklijk Paleis

Op uitnodiging van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin woonde de gouverneur het Kerstconcert bij in het Paleis te Brussel. Het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie en de solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder leiding van Frank Braley brachten een programma met composities van Marc Antoine Charpentier, Wolfgang Amadeus Mozart en Johann Sebastian Bach. (20/12/2017)

Bezoek SPN Zeebrugge

De gouverneur woonde het bezoek van een Britse delegatie aan de SPN Kust – afdeling Zeebrugge Scheepvaartpolitie in Zeebrugge bij. Dit kadert in de Immigration Excellence Award die de Scheepvaartpolitie ontving van het Home Office. Ook de gouverneur feliciteerde hen met deze prijs en dankte hen voor hun excellente werking! (19/12/2017)

Infonamiddag vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

De gouverneur en de raad van bestuur van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen nodigden de vrijwilligers uit op een infonamiddag. Daar werd er info gegeven over de operationele werking van de vzw met duiding van de vrijwilligersinzet. Na een toelichting over de vrijwilligerswerking door Curd Neyrinck, korpschef van RIHO volgde een demonstratie van de toestellen met voorstelling van de motorrijsimulator. (19/12/2017)

Studienamiddag Audit Vlaanderen – ABB

De gouverneur leidde de studienamiddag voor gemeentebesturen en OCMW’s in: “Door de opstelling als partner wil de Vlaamse Overheid een kader scheppen waarbinnen lokale besturen worden gestimuleerd om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun eigen werking te professionaliseren. Dat is nodig, want lokale besturen worden als eerste geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen. Enkel goed werkende organisaties zullen erin slagen degelijk met die uitdagingen om te gaan.” (18/12/2017)

Meeting met UK

De gouverneur ontving Ambassadeur Alison Rose en de betrokken diensten in zijn Ambtswoning voor een overleg over de Brexit-strategie. Diverse aspecten kwamen er aan bod: douane, veiligheid en handel. (18/12/2017)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be