Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Studiereis Enterprising China

De gouverneur nam deel aan een studiereis ‘enterprising China’, georganiseerd door Vives. Deze hogeschool organiseert al ruim 5 jaar lang studiebezoeken aan China met focus op economie en ondernemerschap. Met deze studiereis krijgen de studenten Handelswetenschappen inzicht in de economische evoluties in China en maken ze kennis met Chinese, West-Vlaamse en internationale bedrijven. Deze formule is een groot succes; ruim 120 studenten namen deel. Het gezelschap bracht er een werkbezoek aan de haven van Ningbo. Dan reisde de delegatie richting Hangzhou voor een ‘Tourist Promotion Seminar’ voor reisagenten. Aansluitend volgde een ontmoeting met mr. Feng Fei, vice governor van Zhejiang. Tijdens de studiereis waren er diverse ontmoetingen met ondernemers. Studenten konden hen vragen stellen over hun ervaringen met ondernemen en werken in China wat bijdroeg tot heel veel nieuwe voornemens. De gouverneur gaf ook een speech op ground breaking cermony van CFL Flooring in Haining. Samen met de vice burgemeester van Suhzou ondertekende hij een MOU, een samenwerkingsakkoord tussen de provincie West-Vlaanderen en Suhzou. In Shanghai tenslotte was er een business seminar en een seminar economishe trends in China in aanwezigheid van de consul-generaal en Belgische ondernemers. Het werd een bijzonder leerrijke missie met talrijke inspirerende ideeën. (9-18/3/2018) Meer info is te vinden op https://vivesinchina.wordpress.com/

  • Bron: Thomas Baert

Uitreiking getuigschriften signaalgever

In 2017 volgden 312 personen de basisopleiding of een vervolgopleiding ‘signaalgever’. Ze ontvingen hun certificaat van deelname. De opleidingen zijn een organisatie van de Provincie West-Vlaanderen en de gouverneur, in samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen. De Provincie West-Vlaanderen ontwikkelde een databank met gegevens van signaalgevers. Organisatoren van sportwedstrijden of gemeenten kunnen zo op een vlotte manier signaalgevers contacteren. (19/3/2018)

Kick-off voor MAiDEN project

logo maidenlogo EU
BRUSSEL- Vandaag, 9 maart 2018, kwamen de kustwachtpartners bijeen voor de kick-off meeting van het MAritime Information Data Exchange Network (MAiDEN) project. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Als onderdeel van het EU maritiem beleid, heeft het Directoraat Generaal voor Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie de oproep tot voorstellen ter "Implementatie van de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor het maritieme gebied van de EU " ondersteund. Als één van de drie succesvolle projecten werd aan MAiDEN een subsidie van € 749.608 toegekend, wat een vlottere uitwisseling van informatie tussen de partners mogelijk moet maken.

Hiertoe werd een Subsidieovereenkomst ondertekend tussen het Europees Agentschap voor Kleine en Middelgrote ondernemingen (EASME) namens de EU en het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.  De interne samenwerking met de projectpartners, zijnde de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Marinecomponent van het Ministerie van Defensie, de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën, de Scheepvaartpolitie en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), werd bekrachtigd in de ambtswoning van de gouverneur bij ondertekening van 2 overeenkomsten.
Op de vergadering van vandaag werden zowel de EU-beleidscontext voor maritieme beveiliging als de doelstellingen van het project toegelicht. Verdere praktische afspraken kwamen ook aan bod, zoals de rapportage en financiële regelingen, alsook de communicatie. 

De kustwachtpartners hebben vanaf 1 maart 2018 twee jaar de tijd om het project tot een goed eind te brengen. De koppeling van de data- en communicatienetwerken zal ervoor zorgen dat de informatie-uitwisseling vlotter verloopt en dat een accuraat maritiem verkeersbeeld kan opgebouwd worden. Goed nieuws dus voor de toekomstige operaties en voor de veiligheid op onze Noordzee!

  • groepsfoto MAiDEN

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be