Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bezoek Staatssecretaris P. De Backer

  • Bezoek Staatssecretaris P. De Backer

De gouverneur ontving op vrijdag 26 augustus staatssecretaris De Backer voor een kennismakingsoverleg. Het overleg was zeer constructief en een groot aantal punten werden besproken. Zo kwam ondermeer de kustwachtcentrale, het nieuwe KB betreffende brandingsporten en het algemeen maritiem beleid aan bod.

 

Vergadering kustwachtcentrale

Samen met vertegenwoordigers van Defensie, de Douane, Scheepvaartpolitie, FOD Mobiliteit, het crisiscentrum van de regering en het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, heeft de gouverneur vergaderd in de stuurgroep kustwachtcentrale over de toekomstige integratie van de  data- en ICT-systemen van het MIK en MRCC. De firma Antea heeft een tussentijds rapport voorgesteld tijdens deze vergadering over de verschillende mogelijkheden tot integratie. Tevens werd de stand van zaken besproken om dit najaar een toekomstige call for proposals bij de Europese Unie te kunnen indienen in een nieuw samenwerkingsverband met de betrokken overheden. Dit project is mogelijk door de steun van het ISF-Police fonds, beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

 

“Voor een meer geïntegreerd veiligheidsbeleid, dankzij het ISF”

 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be