Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van bestuur en algemene vergadering VLIZ

Op de raad van bestuur van het VLIZ werd de stand van zaken van de huisvesting besproken. Verder kwamen ook enkele personeelsaangelegenheden en financiële aangelegenheden aan bod. Op de algemene vergadering waren de statutenwijziging, het activiteitenverslag 2016 en de begroting 2017 geagendeerd. (22/3/2017)

Uitreiking certificaten signaalgevers

Samen met gedeputeerde Vereecke overhandigde de gouverneur het certificaat van signaalgever of mobiele seingever. De inzet van signaalgevers en mobiele seingevers is  een belangrijke schakel om de veiligheid van de wielrenners, de begeleiders maar ook het publiek te kunnen garanderen. De gouverneur dankte de West-Vlaamse Politieschool, het West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer- , Reddings- en Ambulancediensten en zeker ook de steden en gemeenten die in 2016 een opleiding signaalgever hebben georganiseerd van harte voor hun inzet en samenwerking. (21/3/2017)

Prinses Lea bezoekt tentoonstelling in Brugge

Prinses Lea bezocht de tentoonstelling “In de intimiteit van een Prins, Alexander van België”. Na een korte inleiding door de organisatoren, nam de Prinses het woord. Daarna volgde het bezoek aan de tentoonstelling, De gouverneur verwelkomde de Prinses en woonde het bezoek bij. (17/3/2017)

Kinrooi aspergegemeente

In 2011 kreeg Kinrooi van de Boerenbond de titel Aspergegemeente. Elk jaar organiseert deze gemeente een officiële opening van het aspergeseizoen. Het thema van het openingsevenement dit jaar is Kinrooi voorziet Vlaanderen van asperges. In het kader van een promofillmpje ontving de gouverneur een delegatie uit Kinrooi. (16/3/2017)

25-jaar Ijzervaarders

De gouverneur wenste de Ijzervaarders proficiat met hun 25-jarig bestaan. Varen is een boeiend samenspel van water, wind, stroom, schip en bemanning. Dat is ook het mooie aan varen, nooit is een situatie dezelfde. Telkens opnieuw dient de schipper de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. In Diksmuide langs de Ijzer wordt er reeds lang gevaren verschillende richtingen uit. De IJzervaarders bestaan 25 jaar en dat werd terecht gevierd. (19/3/2017)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be