Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Versoepeling droogtemaatregelen in West-Vlaanderen

datum publicatie persbericht: 
3 oktober, 2019

Het captatieverbod in het ganse IJzerbekken en de onbevaarbare waterlopen in de rest van West-Vlaanderen wordt opgeheven. Dat beslist gouverneur Carl Decaluwé na een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg.In het IJzerbekken viel er de voorbije 10 dagen zo’n 60 à 90 liter ‘slimme regen’, gezapig zodat het goed de bodem bevochtigt. Een verademing voor de waterlopen. De IJzer haalt opnieuw het streefpeil. Wie een watervoorraad heeft, ziet die terug aangevuld. De volgende dagen blijven wisselvallig. De vraag naar bijkomend oppervlaktewater is in deze periode eerder beperkt. Het captatieverbod als uitzonderlijke maatregel is daardoor niet langer noodzakelijk.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be