Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Gouverneur legt in overleg met de kustburgemeesters de mondmaskerplicht op de zeedijk (deel bebouwde kom) op in de kerstvakantie

datum publicatie persbericht: 
14 december, 2020

Waaruit bestaat de aanpassing?

De gouverneur past zijn politiebesluit over de plicht tot het dragen van het mondmasker in de provincie West-Vlaanderen aan op vraag van een meerderheid van de kustburgemeesters. Via dit besluit legt hij op dat het mondmasker tijdens de kerstvakantie over de volledige zeedijk (deel bebouwde kom) verplicht gedragen moet worden.  De reden hiervoor is om te streven naar een uniformiteit enerzijds en om te anticiperen op een verwachte drukte aan de kust anderzijds.  Volgens de prognoses zullen de vakantiewoningen immers grotendeels bezet zijn aan de kust en verwachten we ook veel tweede verblijvers.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be