Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Analyse dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen

datum publicatie persbericht: 
20 november, 2020

Gouverneur Decaluwé heeft een persbericht over de analyse dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen verspreid. De drie vluchtmisdrijven per jaar (2018 en 2019) bij dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen zijn voor de gouverneur onaanvaardbaar. Hij liet door zijn diensten de gerechtelijke dossiers van de 58 dodelijke verkeerongevallen in 2019 in West-Vlaanderen grondig analyseren. Uit de analyse komt duidelijk naar voren dat quasi alle dodelijke verkeersongevallen het gevolg zijn van onveilig weggebruik. Valpartijen, verkeers- en uitwijkmanoeuvres zijn menselijke handelingen met een belang van alertheid, kennis van de wegcode, goede omgang en behendigheid met het vervoermiddel. Onaangepaste snelheid en alcoholgebruik achter het stuur zijn gedragsgerelateerd, net als afleidingen. De zorg voor een goede zichtbaarheid en een veilige uitrusting is ook attitude. “Het gedrag van de verkeersdeelnemers is duidelijk doorslaggevend voor een veilig verkeersomgeving. Het aantal dodelijke verkeersongevallen daalde in 2019 van 79 naar 58. Dat zijn er nog steeds 58 te veel” stelt gouverneur Decaluwé onomwonden. De analyse van de dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen wordt jaarlijks uitgevoerd. “De analyses en inzichten uit deze jaarlijks onderzoeken zijn een goede basis voor een gerichte evidence based aanpak voor nog meer verkeersveiligheid”.

 

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be