Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Havenraad - Overleg kustburgemeesters - Overleg Brexit

De gouverneur lichtte aan de havenraad het beveiligingsplan van de Haven van Zeebrugge toe. Dat deed hij in gezelschap van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, het havenbestuur MBZ en VOKA. Een succesfactor van het plan is de integrale aanpak door alle partners. De Europese Commissie investeerde reeds 2,15 miljoen euro mee in de beveiliging van de zeehaven, in de strijd tegen mensensmokkel en illegale transmigratie. Dit onder meer via het Beacon-project. Het Verenigd Koninkrijk investeerde vorig jaar en dit jaar 3,3 miljoen euro in beveiligingsprojecten bij vier cargobedrijven in de haven. De goede contacten van de gouverneur met de UK zorgen verder voor nog bijkomende Britse investeringen in de haven met 800.000 euro. De uitbouw van een centrale beveiligings- en commandoruimte is de cruciale factor van het havenbeveiligingsplan. De haalbaarheidsstudie hierover wordt eind maart gefinaliseerd en is betaald door de UK. (8/12/2020)

Het digitaal overleg met de kustburgemeesters en de NMBS verliep onder het voorzitterschap van de gouverneur.  Dit overleg kwam er op vraag van de kustburgemeesters met het oog op de kerstvakantie en de reizigersstromen via de trein naar de kust. (08/12/2020)

In het Egmontpaleis in Brussel vond er een coördinatievergadering Brexit plaats in aanwezigheid van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken.  De gouverneur nam deel aan dit overleg dat georganiseerd was door het Nationaal Crisiscentrum.  Op deze vergadering stond de voorbereiding van de Brexit op de agenda. (09/12/2020)

De gouverneur nam ook deel aan een online vergadering over de Brexit georganiseerd door het Nationaal Crisiscentrum.  Onderwerp was  de visserijproblematiek ten gevolge van de Brexit. (14/12/2020)

Overleg Werfwater - Strategische Stuurgroep Water

Werfwater is een startende onderneming die het bemalingswater van een werf wil aanbieden aan de buurt. Ze ontwikkelden een webplatform dat in realtime het debiet weergeeft en ook de waterkwaliteit bewaakt. Werfwater lichtte aan de gouverneur hun ervaringen toe met demonstratieprojecten in Kortrijk en Brugge en blijft op zoek naar mogelijke testprojecten. (23/11/2020)

De Strategische Stuurgroep Water vormt het kloppend hart binnen de vernieuwde werking van de Coordinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Tijdens de bijeenkomst op 2 december was er een informatief luik over de status van de uitvoering van de Blue Deal en een gedachtewisseling over het werkprogramma van de CIW en de invulling van de projectwerking in 2021.  Verder waren er ook toelichtingen over het vernieuwde Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid vanaf 2023, het Vlaamse Klimaatadaptatieplan en de kadernota regiovorming. (2/12/2020)

Raad van bestuur en algemene vergadering WFIV en WPS - Overleg zonecommandanten

De gouverneur zat de gecombineerde vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten voor.  De deelnemers bespraken de stand van zaken van het masterplan Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten, de werking, personeelszaken en financiën. (03/12/2020)

Hiernaast kwam het dagelijks bestuur van de West-Vlaamse Politieschool bijeen.  De werking van de school, de stand van zaken van de opleidingen en van de schietstand waren geagendeerd.  De leden van het dagelijks bestuur bespraken eveneens de begrotingsopvolging 2020 en de begroting 2021-2022. (09/12/2020)

Verder was er een digitale vergadering van de raad van bestuur en algemene vergadering van de WPS.  Op de agenda van de raad van bestuur stond de algemene toestand en werking van de school, evenals een stand van zaken van de schietstand.
Op de algemene vergadering was er één agendapunt, namelijk de bespreking en de goedkeuring van de begroting(sopvolging) 2020-2021-2022. (14/12/2020)

De gouverneur zat tevens het periodiek overleg met de verantwoordelijken van de hulpverleningszones voor. Bijzondere aandacht ging naar het verslag dat de brandweerinspectie heeft opgemaakt over de werking van het Opleidingscentrum voor de Civiele veiligheid van West-Vlaanderen. In aanwezigheid van de directeur en opleidingsdirecteur van WOBRA werd een open dialoog aangegaan over het inspectieverslag en de aandachtspunten die daaruit voortvloeiden. Alle partijen engageerden zich om in de nabije toekomst gericht op zoek te gaan naar een optimalisatie van de werkprocessen. (10/12/2020)

Raad van bestuur VLIZ - Overlegorgaan Kustwacht

De raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor de Zee, onder voorzitterschap van de gouverneur, vond in Oostende plaats.  Hierop werden de beleidsplannen van het VLIZ, alsook een stand van zaken van InnovOcean Campus en Ocean Innovation Space besproken.  Daarnaast waren diverse personeelsaangelegenheden en de begroting 2021 geagendeerd. (09/12/2020)

Het overlegorgaan Kustwacht vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur. De leden van het overlegoraan kregen een kleine demo van de nieuwe alarmering Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) Noordzee en bespraken de gevolgen van de Brexit op de Belgische visserij. Het was tevens de laatste vergadering van de federale secretaris voor de kustwacht,  Pascal Depoorter, die op 1 januari met pensioen gaat. De gouverneur uitte zijn appreciatie voor de mooie loopbaan van Pascal Depoorter binnen de structuur Kustwacht. (14/12/2020)

De reden waarom ik ’s morgens opsta

Beste lezer

Okinawa in Japan staat bekend om de hoge levensverwachting van de bewoners. Wetenschappers hebben daarom hun leefstijl bestudeerd om een verklaring te vinden voor hun lange, gezonde leven. Wat ze ontdekten, was dat Okinawanen een sterk gevoel hebben voor het zogeheten ikigai – letterlijk vertaald betekent het: ‘de reden waarom ik ’s morgens opsta’. Een gevoel van zingeving. Een ‘waarom’. Het hebben van een sterk gevoel van zingeving correleert met welzijn: het zorgt ervoor dat we doelgericht zijn, gemotiveerd door een verlangen naar een bepaalde uitkomst die ons de vasthoudendheid geeft om door te gaan. Dit is een complexe onbewuste toestand van het brein die verband houdt met overleving en ervoor zorgt dat we ons niet makkelijk laten afleiden of ontregelen door destructieve gewoonten of verslavingen. Dit is belangrijk, aangezien alles – van de ping van een tekstbericht tot en met alcoholverslaving of een eetstoornis – ons op weg naar ons doel kan laten ontsporen. Hoe sterker ons gevoel van zingeving, hoe meer de beloning van het bewegen in de richting van dat doel voor ons brein opweegt tegen eventuele afleidingen. Het hebben van een sterk onderliggend doel stelt ons ook in staat om het grote plaatje in het vizier te houden wanneer we worstelen met kleinschaliger doelen. Dat is een enorme rijkdom. (Tara Swart, ‘De Bron. Bepaal je levenspad door te veranderen hoe je denkt’, Bruna Uitgevers)

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be