Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Bezoek Prinses Astrid aan de Voedselbank West-Vlaanderen en 101 jaar St. George’s Day

H.K.H. Prinses Astrid bracht een werkbezoek aan de Voedselbank West-Vlaanderen en het nieuwe logistieke platform Food Act 31.  Nadien woonde Prinses Astrid ook het panelgesprek bij over armoedebestrijding en voedselverspilling.  Dit gesprek werd georganiseerd naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de Belgische Federatie van Voedselbanken die 9 provinciale Voedselbanken groepeert. (02/04/2019)

Naar aanleiding van 101 jaar St. George’s Day vonden traditiegetrouw plechtigheden in Zeebrugge en Dover plaats om de grote zeeraid van 23 april 1918 te herdenken. Op uitnodiging van Dover Town Council woonde de gouverneur de herdenking in Dover bij. Na een bloemenhulde aan het memoriaal volgde een plechtigheid aan het oude stadhuis van Dover met om 12 uur de ringing of the Zeebrugge Bell. (23/4/2019)

 

Opleiding nood- en interventieplanning voor burgemeesters en evaluatievergadering oefening Python

Tijdens de opleiding nood- en interventieplanning voor burgemeesters en hun vervanger gaf de gouverneur de aanwezigen een aantal gouden regels mee. “Maak afspraken met brandweer en politie over welke incidenten die plaatsvinden in uw gemeente u wil ingelicht worden.  Licht de noodplanningscoördinator in van incidenten waarvan u denkt dat deze ernstig genoeg zijn en dat er coördinatie nodig is.  Spreek met de gemeentelijke communicatieambtenaar af wanneer u hem of haar contacteert: u bent immers verantwoordelijk voor de informatie aan de bevolking.  Hoe sneller de communicatieverantwoordelijke op de hoogte is, hoe sneller de officiële communicatielijn vertrekt.  Hou minimaal 2 keer per jaar een gemeentelijke veiligheidscel: studies wijzen uit dat elkaar kennen in “vredestijd” helpt om op elkaar ingespeeld te zijn tijdens crisissituaties. Oefenen baart kunst.  Oefeningen mogen dan al wat artificieel zijn, ze hebben wel degelijk hun nut om structuren, begrippen en elkaar, beter te leren kennen.  De coördinatie van een incident op een multidisciplinaire manier is immers geen dagdagelijkse kost”. (02/04/2019)

Tijdens de evaluatievergadering dankte de gouverneur de diverse diensten voor hun inzet bij de voorbereiding  en medewerking tijdens de TTX-oefening Python. Oefeningen zijn belangrijke leermomenten en leveren een noodzakelijke bijdrage tot zowel de opmaak als de bijsturing van nood- en interventieplannen. De leden van de stuurgroep die de oefening hadden voorbereid, de leden van CP-OPS, CC-PROV en JUDI namen aan de aansluitende evaluatie deel. Hieruit volgden enkele leer- en aandachtspunten zodat bij de volgende oefeningen of bij reële noodsituaties de hulpverlening nog vlotter verloopt. (26/4/2019)

Het geheim van gelukkig zijn

Beste lezer

Misschien wel de belangrijkste conclusie uit het Harvard-onderzoek, dat een tijdspanne van 75 jaar besloeg: geluk schuilt niet in diploma’s en een flitsende carrière. Van 1939 tot 2014 volgden wetenschappers het fysieke en emotionele welzijn van 724 mensen. Deze groep bestond uit 456 minder bedeelde mensen die opgroeiden in Boston en 268 Harvard-studenten. Ze werden getest op een aantal criteria: leefkwaliteit, sociale activiteiten en werksfeer. Elke twee jaar werden de proefpersonen ondervraagd en om de vijf jaar werd hun gezondheid gemeten. Het meest gelukkig zijn mensen die een hechte band hebben met familie, vrienden en hun omgeving. Daar kan geen goed gevulde bankrekening tegen op. Opvallend is dat mensen die hechte relaties hebben vaak ook gezonder zijn. De studie toont aan dat wanneer je iemand in je leven hebt die je kunt vertrouwen dit je zenuwstel kalmeert en je hersenen langer jong blijven. Ook ervaar je minder emotionele en fysieke pijn. Volgens het onderzoek zien eenzame mensen hun gezondheid sneller achteruit gaan en sterven ze ook jonger. Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat geluk niet afhangt van het aantal relaties dat je hebt. Veel belangrijker dan kwantiteit is kwaliteit. Je kunt beter één relatie hebben waarbinnen je de ruimte voelt om je kwetsbaar op te stellen en dingen te delen dan vijf relaties waarbij dat niet kan. (bron: Holistik | Evelyn van Hasselt – Nieuwsbrief Positieve Psychologie, 14 maart 2019)

Ontvangst delegatie uit Azerbeidzjan

In zijn Ambtswoning ontving de gouverneur een delegatie uit Azerbeidzjan en CEO Hans Vandamme van Alfavision.  Dit Brugse bedrijf, gespecialiseerd in toepassingen met virtual reality, kreeg de opdracht van de overheid uit Bakoe (Azerbeidzjan) om een prestigieus museum in te richten. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad zullen ze het Baku Khan’s Palace inrichten. Zoals in het Historium zal er door middel van technologische snufjes worden teruggeflitst naar het verleden. De delegatie kondigde dit project aan op een persconferentie in Brugge. (27/03/2019)

Hulde 10 jaar voorzitterschap Vlaams Parlement Jan Peumans

In het Vlaams Parlement vond een speciale zitting plaats naar aanleiding van 10 jaar voorzitterschap van Jan Peumans. De gouverneur woonde deze huldiging bij.  Hierop waren er speeches van minister-president Geert Bourgeois, Groen-fractieleider Björn Rzoska en VRT-journaliste Linda De Win. Utopia, een West-Vlaams ensemble dat zich toelegt op vocale polyfonie, luisterde het event muzikaal op. (27/03/2019)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be