Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Trafalgar Night

Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen nodigde de gouverneur uit op de ontmoetingsavond “Trafalgar Night” in de Cultuurfabriek in Sijsele-Damme. Deze feestelijke avond met historische voordracht over de Slag bij Trafalgar vormde een aanloop naar de viering van het dertigjarig bestaan van Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen. Ook de leden van andere verenigingen binnen de provincie die gelijklopende doelstellingen nastreven waren hierop aanwezig. De organisatie geeft hiermee een aanzet tot een traditie van jaarlijkse ontmoetingen tussen officieren en gewezen officieren en leidinggevenden uit de publieke en private sector, om zo tot een socio-professioneel netwerk te komen binnen onze provincie. (2/10/2017)

  • Trafalgar Night

Trilateraal overleg

Op 2 oktober nam de gouverneur op de prefectuur te Calais deel aan het eerste trilateraal overleg tussen België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Op de agenda stond een uiteenzetting over de sterk uitgebouwde beveiliging van zowel de haven in Calais als de Eurotunnel als gevolg van de transmigrantenproblematiek. Naast de bestuurlijke en gerechtelijke overheden waren ook de politiediensten en havenbesturen van de partij. De theoretische uiteenzetting in de voormiddag werd afgerond met een bezoek op het terrein aan onder meer de indrukwekkende controlecentra.

 

Conferentie van gouverneurs

Op de conferentie van gouverneurs stonden volgende punten geagendeerd: BIVV: presentatie over nieuwe werking rond veiligheid, het nieuw federaal aankoopmodel, de meerkost van de brandweerhervorming. Verder bespraken de gouverneurs ook de optimalisatie alarmering van de bevolking en de publieksconsultatie BNIP Seveso. (4/10/2017)

Ontvangst door de Britse Ambassadeur

H.E. mevrouw Alison Rose, Ambassadeur van Groot-Brittanië, organiseerde een ontvangst in de ambassade. Hiermee wou ze iedereen bedanken die meewerkte aan de honderdste verjaardag van de Slag om Mesen, de honderdste verjaardag van de Slag om Passendale, derde Slag om Ieper. (3/10/2017)

Stuurgroep Raamakkoord Zwin

Er vond een opvolgingsvergadering plaats van de werken omschreven in het Raamakkoord om de verzilting tegen te gaan van de akker aanpalend aan het Zwin. De gouverneur zat deze vergadering voor. (29/09/2017)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be