Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Nieuwjaarsreceptie Militair Commando

Op uitnodiging van fregatkapitein stafbrevethouder Philippe De Cock, provinciecommandant van West-Vlaanderen, woonde de gouverneur de nieuwjaarsreceptie bij.  Deze vond plaats in het Provinciaal Hof. (16/01/2019)

Overleg met Steve Desmet, korpschef PZ Damme – Knokke-Heist

Steve Desmet had een overleg met de gouverneur in het kader van het protocol PROF.  Dit is een samenwerkingsafspraak tussen de lokale en federale politie van West- en Oost-Vlaanderen en hun respectieve overheden om op een gestructureerde wijze wetteksten, richtlijnen en dergelijke meer te verwerken en door te vertalen naar het werkterrein.  Daartoe is een structuur uitgewerkt die moet toelaten op een effectieve en kostenefficiënte wijze om te gaan met wijzigingen in wetgevingen allerhande. (16/01/2019)

Bestuurscomité Kulak

De gouverneur woonde het bestuurscomité Kulak bij.  Op de agenda stonden een stand van zaken van het opleidingsaanbod, financiën en personeelsaangelegenheden. ((15/01/2019)

Nieuwjaarsreceptie Marine

Op uitnodiging van Divisieadmiraal Wim Robbrecht woonde de gouverneur de Nieuwjaarsreceptie van de Marine bij. Dit vond plaats in Oostende. (11/01/2019)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be