Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Een nieuwe format verkeersveiligheidsbeleid in West-Vlaanderen

Ook het thema verkeersveiligheid kwam aan bod tijdens de persbabbel van de gouverneur.

Een rationalisatie van het aantal campagnes en projecten is noodzakelijk voor een efficiënter en gerichter verkeersveiligheidsbeleid binnen de provincie West-Vlaanderen. Dit moet resulteren in een grotere participatie en beoogde resultaten van alle West-Vlaamse politiezones, steden en gemeenten.

Jaarlijks blijft verkeersveiligheid een algemene beleidsprioriteit, met de focus op specifieke actiepunten onder de vorm van campagnes en projecten. Bijkomende projecten of acties blijven steeds mogelijk.

Het nieuw format verkeersveiligheidsbeleid ging van start op 1 januari 2018, met als grote principes:

  • Focus verkeersveiligheid blijft een prioriteit binnen het algemeen beleid van de gouverneur, reguliere werking PZ en lokaal beleid steden en gemeenten;
  • Specifieke werking op bepaalde actiepunten;
  • Nieuwe input verkeersveilige week;
  • Geen wekelijkse aankondigingen meer van politiecontroles in de PZ. Nadruk op het feit dat deze uiteraard wel nog plaatsvinden.

BE-alert in West-Vlaanderen

De gouverneur kaartte tijdens zijn persbabbel ook Be-alert in West-Vlaanderen aan. BE-alert is een tool om de bevolking te alarmeren in geval van een noodsituatie. Wie zich als burger inschrijft op de tool kan via sms, via gesproken boodschap, via e-mail, via fax of via sociale media verwittigd worden van een noodsituatie die zich voordoet op het adres of op de adressen waarmee hij zich registreerde. De tool werkt ook via een sms-alert, dit betekent dat de aanwezigen in een bepaalde regio (via kaart te selecteren), kunnen ingelicht worden van een noodsituatie, zonder dat ze zich vooraf registreerden. Louter de aanwezigheid in het gebied volstaat dan om ingelicht te worden.  Op dit moment kunnen de gemeenten dit nog niet zelf doen. Een dergelijke alarmering kan enkel via het crisiscentrum. De volledige tekst vindt u als bijlage.

Crisiscommunicatieplan bij noodsituaties

De gouverneur lichtte tijdens zijn jaarlijkse persbabbel ook het crisiscommunicatieplan, het D5-plan, toe. Dit plan omvat alle aspecten om bij een noodsituatie de crisiscommunicatie vlot te laten verlopen. 11 West-Vlaamse gemeenten beschikken nog steeds niet over een D5-plan en zijn dus nog steeds niet in orde. 10 ervan zijn er volop mee bezig en zullen dit jaar in orde zijn. Ondertussen hebben deze gemeenten alvast een communicatieambtenaar aangeduid. Enkel Spiere-Helkijn ondernam nog geen stappen.

Kustwacht

De agenda van het overleg Kustwacht zag er als volgt uit: overlopen milieu-gerelateerde actiepunten, actiepunten in dossier nCentric, aanpassen afsprakenregeling drenkelingen. Verder werden het ANIP Noordzee en het project Kustwachtcentrale besproken. (9/2/2018)

Conferentie gouverneurs

De gouverneurs bespraken op de conferentie de toepassingsmodaliteiten van de gewijzigde wapenwet, het ontwerp van KB over de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de civiele bescherming. Verder stonden ook Be Alert en de toelichting over de nucleaire infocampagne naar aanleiding van de preventieve distributie van de jodiumtabletten op de agenda. (7/2/2018)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be