Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Brand Belcroom Roeselare

In de nacht van zaterdag op zondag 11 oktober 2020 was er een zware brand in het bedrijf Belcroom in Roeselare. De firma brandde volledig uit. Vermits het om een metaalverwerkend bedrijf gaat, had dit water- en milieuverontreiniging tot gevolg. De gouverneur heeft de provinciale fase van de noodplanning afgekondigd. Hij vaardigde ook een captatieverbod voor de Mandel uit. De crisiscel kwam onder leiding van de gouverneur  verschillende keren bijeen. De burgemeester van Roeselare, de brandweer, de medische diensten, de politie, de Civiele Bescherming, de Vlaamse Milieumaatschappij en toxicoloog dokter Tytgat namen hieraan deel. (14/10/2020)

Eedaflegging burgemeester Kortrijk

Ruth Vandenberghe legde bij de gouverneur de eed af als waarnemend burgemeester van de stad Kortrijk.  Zij vervangt Vincent Van Quickenborne die vice-premier en minister van justitie en Noordzee in de regering-De Croo is geworden. (12/10/2020)

Prijsuitreiking Velofollies

Deelname aan de verkeersquiz van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen was mogelijk op de beurs Velofollies in januari in Kortrijk. De gouverneur lanceerde deze quiz ter gelegenheid van de start van de verkeersveiligheidscampagne ‘Fietstoerisme in harmonie’, editie 2020.  Door de Covid-19 maatregelen gebeurde de prijsuitreiking in beperkte kring. De winnaar was Mark Holvoet uit Zedelgem. Hij mocht een koersfiets in ontvangst nemen. (07/10/2020)

 

 

 

Raad van bestuur VLIZ - Dagelijks bestuur WOBRA - Conferentie van gouverneurs

De gouverneur woonde de raad van bestuur van het VLIZ bij. Diverse agendapunten waren geagendeerd waaronder een stand van zaken van de InnovOcean Campus en Ocean Innovation Space en de RV Simon Stevin. (14/10/2020)

Verder zat hij ook de vergadering van het dagelijks bestuur van de vzw WOBRA voor.  De bestuursleden bespraken de werking van de ambulanciersschool en de brandweerschool. Hiernaast kwam de opleiding redder aan zee aan bod. (14/10/2020)

Tenslotte was er in Brussel een bijeenkomst van de conferentie van gouverneurs.  Op de agenda stonden volgende punten: feedback van de tussentijdse evaluatie Covid-19, de financiële impactanalyse van COVID-19 op de interdisciplinaire provinciale opleidingsinstituten, de continuïteit van hulpdiensten en cruciale sectoren en signalisatie bij ongevallen op autosnelwegen.  (07/10/2020)

VLIZ verstevigt samenwerking met Ecuador rond mariene wetenschappen

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Algemene Directie Maritieme Zaken (DIGEIM) van de Ecuadoriaanse Marine werken al sinds 2008 samen op het vlak van mariene opleidingen, de uitwisseling van mariene data en de bescherming van biosfeerreservaten in de kustzone. Op 6 oktober 2020 ondertekenden beide partijen een overeenkomst om deze samenwerking te bevestigen en verder uit te bouwen. De gouverneur ondertekende het memorandum als voorzitter van het VLIZ . Dit gebeurde in aanwezigheid van Z.E. Pablo Ortíz Garcia, ambassadeur van Ecuador.De ondertekening ging simultaan door in Brugge en in Quito (Ecuador). (06/10/2020)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be