Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Campagne 'Kijken kijken om elke motorrijder te zien'

De gouverneur ondersteunt de campagne 'Kijken kijken om elke motorrijder te zien' van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die van start ging op 5 april. Zeven motorrijders kwamen om in het verkeer in West-Vlaanderen in 2020. Uit de analyse van de dodelijke ongevallen in West-Vlaanderen blijkt onaangepaste snelheid bij motorrijders een doorslaggevende factor. (6/4/2021)

 

Raad van bestuur en algemene vergadering Vlaams Instituut voor de Zee

In Oostende zat de gouverneur het bestuursorgaan van het Vlaams Instituut voor de Zee voor. Er was een terugkoppeling vanuit de wetenschappelijke commissie en de huisvesting van InnovOcean Campus en Ocean Innovation Space kwam aan bod. De bestuursleden bespraken ook enkele personeelsdossiers en financiële aangelegenheden. Op de algemene vergadering bespraken de leden het activiteitenverslag, de begroting 2021, voorlopige begroting 2022 en de rekeningen. (31/3/2021)

 

Werkbezoek oefening “Arizona Dream”

De gouverneur bracht een werkbezoek tijdens de oefening van de Luchtmacht “Arizona Dream” op de luchtmachtbasis van Koksijde.  Daar werd het transportvliegtuig A400M voor het eerst ingezet.  De oefening had tot doel het nodige personeel en materieel te ontplooien, dat nodig is om te opereren met een A400M transportvliegtuig.  (24/03/2021)

Overleg Brexit

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde een cöordinatievergadering online om een algemeen beeld te vormen van de situatie en poolshoogte te nemen van eventuele knelpunten in het kader van de Brexit. (23/03/2021)

Strategische stuurgroep water

De strategische stuurgroep water werd geïnformeerd over de voorbije CIW-bijeenkomst.  Het evaluatierapport droogteperiode 2020 werd aangevuld met een bijdrage uit West-Vlaanderen.  De inzet van het reactief afwegingskader bij een nieuwe droogteperiode wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering.  Ook was er een terugkoppeling over de expertenwerkgroep gebiedsgerichte werking water (25 februari), de high level taskforce droogte (8 maart) en de uitrol van de Blue Deal.  De hoofdbrok van de strategische stuurgroep water was echter de projectwerking.  Over het strategisch plan waterbevoorrading was er een toelichting en gedachtewisseling.(24/03/2021)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be