Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2018

Ontvangst delegatie Ningbo

In 2016 woonde de gouverneur de ondertekening van het Memorandum of Understanding tussen VIVES and Ningbo University bij. Beide onderwijsinstellingen werken zeer nauw samen. De gouverneur ontving een delegatie van Ningbo University en VIVES in zijn Ambtwoning. Er stond ook een bezoek aan VIVES Brugge op het programma. (18/5/2018)

Propere hersenen

Beste lezer

‘Slaap is naast een herstelproces een reinigingsproces voor je hersenen. Enkele jaren geleden ontdekten wetenschappers dat je lichaam tijdens je slaap de hersenen met een vloeistof spoelt. Overdag stroomt er altijd wat vocht tussen onze hersenen en ons ruggenmerg; we noemen dat het cerebrospinaal vocht. Doordat je hersenen ’s nachts krimpen, neemt de ruimte tussen je hersencellen af en kan het vocht er beter tussen circuleren. Gevolg? Je ontwaakt fris en verwijdert zo twee schadelijke afvaleiwitten die de wetenschap linkt aan alzheimer en andere vormen van dementie. Je voert amuloïde-bèta-eiwit af, dat zorgt voor plaque in je hersenen en dus minder gezonde hersencellen. Maar je raakt evengoed het eiwit tau kwijt, dat een schadelijk kluwen in de hersencellen kan vormen, waardoor ze afsterven.’ (Dokter Johan Verbracken, UZ Antwerpen in ‘Slaap als medicijn’ – Goed Gevoel, maart 2018)

Vergadering Regionaal Overleg Metropool

De gouverneur zat de vergadering van het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor in het stadhuis van Kortrijk. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van het Bureau en de Algemene Vergadering van de Eurometropool van dinsdag 15 mei 2018. Voornaamste punt op de agenda van het Bureau was de bespreking van het actieplan Blauwe Park en de ad hoc financiering. Op de agenda van de Algemene Vergadering stonden de volgende belangrijke punten: nieuws over de installatie van het vernieuwde FORUM, het project Eurometropool 2.0 en de begroting van de Eurometropool. (8/5/2018)

Werkbezoek Shanghai

Op werkbezoek in China met de MBZ werd de gouverneur ontvangen door de burgemeester van Shanghai. De Shanghai Lingang Group investeert 85 miljoen Euro in de haven van Zeebrugge. (8-12/5/2018)

  • Werkbezoek Shanghai
  • Werkbezoek Shanghai
  • Werkbezoek Shanghai

Raad van bestuur en algemene vergadering vzw WOBRA

Op de agenda van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw WOBRA stonden: toelichting bij het jaarverslag, werkgroep opleidingen brandweerscholen en de koepelstructuur Nederlandstalig veiligheidsonderwijs. Verder werden enkele personeelsdossiers en de begrotingsopvolging 2018 besproken. (7/5/2018)

Persmoment Elia

Op uitnodiging van Elia woonde de gouverneur in Zeebrugge het persmoment bij over de aanlanding van de Nemo Link kabel. Een historisch moment in het project dat vanaf 2019 stroomuitwisseling tussen België en Verenigd Koninkrijk mogelijk moet maken. Op het strand was er de mogelijkheid om de bouwput te bekijken waar de zeekabel verbonden wordt met een ondergrondse landkabel. Daarna worden de kabels zo’n 10 meter diep onder het strand ingegraven. De landkabel geeft aansluiting met het omvormingsstation Herdersbrug, 8 km verderop, waar de gelijkstroom omgezet wordt in wisselstroom voor transport over het elektriciteitsnet aan land. (7/05/2018)

  • Nemo-link
  • Nemo-link
  • Nemo-link

Floating Dreams

De openluchttentoonstelling Floating Dreams staat voor het belang van vrede en dus ook van vredesopvoeding. Onze kinderen worden groot in de wereld, uitgebouwd met wat wij en onze voorouders ervan maakten. Opvoeding wordt gerelateerd aan kinderen. Vredesinitiërend gedrag geldt weliswaar voor ieder van ons. Vredesinitiërend gedrag stroomt samen met diep bewustzijn en respect voor elk leven. Elk oorlogsconflict is er één te veel. Ik hoop dat dit kunstproject oproept tot reflectie over het belang van vrede voor iedereen en zeker voor de toekomstige generaties, die het verdienen om zonder trauma’s door geweld en oorlog, een vreedzaam leven te leiden.“ zei de gouverneur op de opening van deze tentoonstelling.

Conferentie gouverneurs

Op de conferentie bespraken de gouverneurs de toepassing van het K.B. indoordekking en het wetsontwerp inzake de praktijkvoering in de gezondheidszorg. Verder stonden noodplanning, dringende geneeskundige hulpverlening en regularisatie wapens op de agenda. (2/5/2018)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be