Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2019

Nieuw netwerk moet zorgen voor efficiëntere informatie-uitwisseling tussen België en Frankrijk

Op vrijdag 4 oktober 2019 kende een nieuw grensinformatienetwerk (GIN) in West-Vlaanderen de doorstart. Concreet gaat het om een initiatief dat de informatie-uitwisseling tussen Belgische en Franse politiediensten aan beide kanten van de grens zal moeten versterken. De inzet is vooral het nog sneller en gerichter delen van die informatie die de sleutel kan vormen in bepaalde gerechtelijke en bestuurlijke dossiers, feiten of fenomenen. Tijdens een persmoment werd het doel en de werking van het grensinformatienetwerk toegelicht in het bijzijn van de verschillende initiatiefnemers en autoriteiten. Voorafgaandelijk was er een overleg tussen de gouverneur van West-Vlaanderen, de Commissaris-generaal van de Federale Politie, de Préfet des Hauts de France, de gouverneur van Henegouwen, het federaal parket en parket West-Vlaanderen en Henegouwen, de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de mandaathouders van de federale en lokale politie van de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen. Ook de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid was hierop aanwezig.

Inhuldiging installatie gasbranden Fluvius

“Het project dat hier tot stand is gekomen, namelijk door Fluvius de bouw van een installatie voor het bestrijden van gasbranden, is er een om u tegen te zeggen. Deze installatie laat toe enerzijds het personeel van Fluvius hier op onze site, dichter bij huis te laten oefenen met onze brandweerinstructeurs en anderzijds kunnen ook onze brandweerlieden van de hulpverleningszones zich hier komen bekwamen in het bestrijden van gasbranden en dit op een realistisch oefenobject”. (27/09/2019)

Wat Popper leert

Beste lezer

“De open samenleving en haar vijanden”, het meesterwerk van Karl Popper uit 1945, laat zien waarom zelftwijfel een politieke deugd is. Popper vormde zijn overtuiging in tijden waarin de open samenleving onder vuur lag. Zijn uitgebreide uiteenzetting over waarom een open samenleving te verkiezen valt boven elke vorm van politieke en sociale organisatie, verdient het in de belangstelling te staan, juist nu de geestelijke geslotenheid waartegen hij zich verzette al lange tijd de grondtoon is in de politiek. Het is wat Popper leert: teruggebracht tot de kern zijn er eigenlijk maar twee wegen die een samenleving kan bewandelen. Je kunt kiezen voor een gesloten systeem waarin vaststaat wat goed en slecht is, wat geldt als mooi of lelijk, en wie behoort tot het wij en wie tot de ander. Geslotenheid is een kenmerk van tribalisme waarbij de samenhang van de groep boven de keuzes van het individu wordt gesteld. Vermeng gesloten denken met politieke macht, en er rolt een eis tot gehoorzaamheid uit. De vervolgvraag is wat er gebeurt met de ongehoorzamen. Het alternatief is een open model waarin niet van tevoren vaststaat aan welke zijde van de scheidslijn het oordeel zal vallen, en waarin de groep niet wordt afgebakend om de identiteit aan het verschil met de ander te ontlenen. En daarmee opent zich de deur voor dynamiek en tegengeluid. (Casper Thomas, “De lessen van Karl Popper” – De Groene Amsterdammer 12.9.2019)

Seagriculture Conference

Het is een waar genoegen u hier in Oostende te mogen verwelkomen voor de achtste editie van de internationale Seagriculture conferentie. Na de succesvolle vorige edities in Nederland, Frankrijk en Portugal is het de eerste keer dat België het voorrecht heeft om de Seagriculture conferentie te organiseren. Als gouverneur van West-Vlaanderen ben ik blij te zien dat veel leidinggevenden van de Vlaamse industrie en vanuit de academische wereld, deel uitmaken van dit netwerk en de uitwisseling van kennis en transnationale samenwerking in de gehele keten van zeewier bevorderen” zei de gouverneur op de Seagriculture conferentie. (25/9/2019)

Actie handhavingsweek Zwerfvuil

In Staden bracht de gouverneur een bezoek aan de actie in het kader van de handhavingsweek op zwerfvuil en sluikstorten. Tijdens de handhavingsweek houden deelnemende boswachters, lijncontroleurs van De Lijn, bijzondere veldwachters, wegentoezichters, provinciale domeinwachters, politie, gemeentelijke terreinbeheerders enz. verhoogd toezicht op zwerfvuil en sluikstorten. De handhavingsweek startte in 2015 als West-Vlaams initiatief en breidde in 2017 uit naar gans Vlaanderen. Tijdens de 5e editie plannen opnieuw meer dan 1000 toezichthouders verspreid over Vlaanderen een actie. De handhavingsweek is het resultaat van een samenwerking tussen vele partners: de provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse afvalintercommunales, de Mooimakers, federale en Vlaamse terreinbeheerders, gemeenten en politiezones,…..

 

Brexit: verleden, heden en toekomst

Over de Brexit is al veel gezegd en geschreven, en toch weet nog steeds niemand wat er precies staat te gebeuren.  In afwachting van de nieuwe deadline loont het hoe dan ook de moeite om met een andere blik naar deze historische breuk te kijken. Dr. Bram De Ridder (KULeuven) gaf hierover een toelichting.  Gebaseerd op inzichten uit de toegepaste geschiedenis toonde dr. Bram De Ridder hoe het verleden een impact heeft op de toekomstige relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.  Met oog voor praktische vraagstukken zoals grenscontroles en juridische geschillen bood deze presentatie een nieuwe analyse van de mogelijke post-Brexit scenario’s en toonde ze – via historische voorbeelden – welke risico’s en kansen er in het verschiet liggen. (26/09/2019)

Realty Conferentie

Wonen aan de kust is en blijft ongetwijfeld een unieke aangelegenheid die gezondheidsbevorderend is en die ons in een verhoogde mate laat ontspannen en genieten.  Dat is een certitude.  De klimaatverandering wordt een sterk prioritaire uitdaging naast alle andere elementen, die hier tijdens het debat werden aangehaald” zie de gouverneur op de Realty Conferentie. (20/09/2019)

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be