Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2019

Bezoek brouwerij St. Bernardus in Watou

De gouverneur bezocht brouwerij St. Bernardus in Watou. De brouwerij evolueerde op twintig jaar tijd van een paar duizend hectoliters tot circa 40 000 hectoliters verkoop (2017). Er waren hiertoe heel wat investeringen nodig met als voorlopig eindpunt de opening van een volledig nieuwe vleugel in 2018. Er zijn extra magazijnen, een nieuwe brouwerijwinkel, feest-, congres-, en seminariezalen, nieuwe ontvangstruimte en een indrukwekkende 360° rooftop bar en degustatieruimte. De gouverneur kreeg er een uitgebreide rondleiding en info over de historiek die tot 1930 teruggaat. (15/7/2019)

85ste Cenotaph parade in London

De gouverneur legde namens de Provincie een bloemenkrans neer ter gelegenheid van de 85ste Cenotaph Parade in London. Op uitnodiging van vice eerste minister Didier Reynders en ambassadeur Rudolf Huygelen woonde hij een lunch bij in de residentie van de Ambassadeur. Verder was de gouverneur aanwezig op de receptie aan boord van de BNS Louise-Marie in London. (12-13 juli/2019)

Droogtecommissie

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluwé, samen met het provinciaal droogteoverleg, om vanaf 10 juli een captatieverbod voor dit gebied in te stellen. Er mag geen water meer gecapteerd worden uit alle waterlopen van het IJzerbekken. (zie bijlage : persbericht)(10/7/2019)

Overleg zonecommandanten

Op donderdag 4 juli 2019 vond het periodiek overleg plaats tussen de diensten van de gouverneur en de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones. De vier zonecommandanten werden vergezeld van de vier zonevoorzitters. De vertegenwoordigers van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken woonden het overleg ook bij. De vergadering had tot doel van gedachten te wisselen over dossiers waar de hulpverleningszones nauw bij betrokken zijn. Het volgende stond op de agenda: de besteding van de SEVESO-kredieten 2019, het gebruik van be-alert door de zones voor de eerste alarmering bij een incident, de verontreiniging van de stranden en het administratief toezicht op de begrotingen van de zone. (4/7/2019)

Dagelijks Bestuur WPS

Het dagelijks bestuur van de WPS besprak de werking van de school, de stand van zaken van de schietstand en van de hervorming politieonderwijs. Hiernaast waren enkele personeelsgelegenheden geagendeerd. (1/07/2019)

Dagelijks Bestuur Wobra

Het dagelijks bestuur van Wobra besprak de werking van de ambulancierschool, de brandweerschool en de opleiding redder aan zee. Hiernaast kwamen enkele personeelszaken en financiële aangelegenheden aan bod. (1/07/2019)

Bezoek Copanex

De gouverneur bracht een bezoek aan het houtverwerkend bedrijf Copanex, opgericht in 1964 door Roger Kerkckhof op het moment dat de spaanplaatindustrie in onze streek een opmars maakte. Al meer dan 50 jaar verhandelt en verwerkt dit bedrijf onbehandelde houtresten. De gouverneur bezocht er de op- en overslagfaciliteiten, het systeem van de blaascontainers en de hypermoderne pellet installatie. (1/07/2019)

 

“We hebben het té goed om gelukkig te zijn”

Beste lezer

De moderne mens is geobsedeerd door geluk.. Maar hoe meer we het najagen, hoe verder we ervan wegdrijven. Wanneer geluk een doel op zich wordt, staat het niet enkel een zinvol leven, maar ook een gelukkig leven in de weg. In onze tijden waarin we voortdurend alles voorhanden hebben, appreciëren we de kleine dingen niet meer waarin geluk te vinden is. De voortdurende materiële overdaad maakt onze lichamen én geesten papperig. En afstomping leidt ertoe dat we het leven minder vol ervaren en we minder naar waarde kunnen schatten wat echt waardevol is: al het goede dat ons zo vaak in de schoot geworpen wordt. Misschien is dat wel de ultieme paradox van onze tijd: we hebben het té goed om gelukkig te zijn. (Alicja Gescinska, ‘Geluk bij Žižek’, Filosofie Magazine juli-augustus 2019).

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be