Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg zonecommandanten

Op donderdag 4 juli 2019 vond het periodiek overleg plaats tussen de diensten van de gouverneur en de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones. De vier zonecommandanten werden vergezeld van de vier zonevoorzitters. De vertegenwoordigers van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken woonden het overleg ook bij. De vergadering had tot doel van gedachten te wisselen over dossiers waar de hulpverleningszones nauw bij betrokken zijn. Het volgende stond op de agenda: de besteding van de SEVESO-kredieten 2019, het gebruik van be-alert door de zones voor de eerste alarmering bij een incident, de verontreiniging van de stranden en het administratief toezicht op de begrotingen van de zone. (4/7/2019)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be