Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

VLIZ: Marine Science Day, raad van bestuur en algemene vergadering

De gouverneur was ook aanwezig op de VLIZ Marine Science Day, een jaarlijks terugkerend en niet te missen waarde voor iedereen begaan met de zee- en kustwetenschappen in Vlaanderen en aangrenzende regio’s.  Opnieuw was er een boeiend programma vol presentaties en demo’s rond het nieuwste onderzoek en initiatieven.  De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormden de rode draad doorheen het programma.  Hieraan gekoppeld was er de uitreiking van de VLIZ North Sea Award.  Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker of een onderzoeksteam actief en verblijvend in een land grenzend aan de Noordzee.  Hiermee beloont het VLIZ een recent en origineel wetenschappelijk werk dat bijdraagt tot het innoverend fundamenteel en toegepast onderzoek met betrekking tot structuur, werking en duurzaam beheer van het ecosysteem van de Noordzee.  Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal.(13/03/2019)

Onder het voorzitterschap van de gouverneur kwam de raad van bestuur van het VLIZ bijeen in Boeverbos.  Professor Colin Janssen en de directeur gaven er een toelichting over de bijeenkomst van de wetenschappelijke commissie, meer bepaald over het werkplan 2019 van het departement Onderzoek en de filantropiebeweging voor 2019.  De leden ontvingen ook een stand van zaken over het nieuwbouwdossier.  Vervolgens werden de werkplannen voor onderzoek besproken.  Tenslotte stonden enkele personeels- en financiële aangelegenheden op de agenda. Tijdens de algemene vergadering kwamen volgende punten aan bod: de samenstelling van de algemene vergadering, de beslissingsbevoegdheden en het activiteitenverslag 2018.  De deelnemers bespraken ook de jaarrekening 2018 en de begroting 2019. (25/03/2019)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be