Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stuurgroep Oudlandpolder

Na de goedkeuring van het 1e actieprogramma voortvloeiend uit het Raamakkoord Oudlandpolder rapporteerde gouverneur Carl Decaluwé in februari 2020 aan de bevoegde minister. De Vlaamse Landmaatschappij voerde aansluitend een onderzoek uit naar de opportuniteit en de haalbaarheid van een landinrichtingsproject Oudlandpolder. Verder is een concept uitgewerkt voor een GGOR-(Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime)studie. De resultaten van deze studie zullen inspireren tot de gewenste investeringen in het werkingsgebied. Tijdens de stuurgroep op maandag 15 juni 2020 was er een terugkoppeling over deze acties.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be