Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Strategische stuurgroep water

De strategische stuurgroep water werd geïnformeerd over de voorbije CIW-bijeenkomst.  Het evaluatierapport droogteperiode 2020 werd aangevuld met een bijdrage uit West-Vlaanderen.  De inzet van het reactief afwegingskader bij een nieuwe droogteperiode wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering.  Ook was er een terugkoppeling over de expertenwerkgroep gebiedsgerichte werking water (25 februari), de high level taskforce droogte (8 maart) en de uitrol van de Blue Deal.  De hoofdbrok van de strategische stuurgroep water was echter de projectwerking.  Over het strategisch plan waterbevoorrading was er een toelichting en gedachtewisseling.(24/03/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be