Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Strategische Stuurgroep Water

In de vernieuwde organisatiestructuur van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) vormt de Strategische Stuurgroep Water de kerngroep waar alles samenkomt en vertrekt. Deze stuurgroep coördineert de verschillende projectgroepen en beoordeelt welke agendapunten aan de CIW worden voorgelegd. Op de stuurgroep van 28 oktober vormden de prioritair op te starten projectgroepen het voornaamste agendapunt. De volgende projectgroepen starten begin 2021 op: escalatieschema drinkwater, governancestructuur gekoppeld aan het reactieve afwegingskader, hemelwater- en droogteplannen, gecoördineerde aanpak olieverontreiniging, visievorming oeverzones, watertoets informatieplicht en droogtetoets. De projectleiders werken verder een projectinitiatiedocument uit dat op de stuurgroep van 2 december aan bod komt. (28/10/ 2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be