Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Resultaten Verkeersveilige Nachten West-Vlaanderen: 1 op 18 bestuurders onder invloed

Van vrijdag 29 november 2013 tot en met maandag 27 januari 2014 wordt de traditionele eindejaars-BOB-campagne gehouden. Om deze campagne in te leiden werd in de provincies Oost- en West-Vlaanderen voor de zeventiende maal de ‘Verkeersveilige Nacht’ georganiseerd. Provinciegouverneur Carl Decaluwé nam het initiatief om, in overleg met de West-Vlaamse burgemeesters en de korpschefs van de lokale en federale politie, de ‘Verkeersveilige Nacht’ opnieuw uit te breiden naar twee opeenvolgende ‘Verkeersveilige Nachten’ op vrijdag 6 en op zaterdag 7 december. Naast het toezien op het naleven van de algemene verkeersregels werd er in het bijzonder gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en op het naleven van de reglementaire snelheid. De gouverneur ondersteunde dit initiatief ook persoonlijk door een tweetal briefings en enkele controles in Waregem (Pz Mira), Jabbeke (PZ Kouter), Kaaskerke (PZ Polder), N31 (WPRWVL), Brugge (PZ Brugge) en Ieper (PZ Arro Ieper) mee te volgen. Alle 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie namen deel aan de actie. In totaal werden meer dan 275 politiemensen ingezet en werden er tijdens de ‘Verkeersveilige Nachten’ ongeveer 2400 manuren aan terreincontroles besteed. Er was hierbij tevens een inzet van 60 aspiranten van de West-Vlaamse Politieschool. Ook werden drugshonden van de federale politie ingezet en was er samenwerking met andere diensten zoals de Vlaamse Belastingsdienst (VlaBel), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Administratie Wegen en Verkeer  (AWV) van de Vlaamse Gemeenschap en Drive Up Safety (DUS). De provinciale resultaten van de verkeersveilige nacht vind je in bijgaand persbericht. (FD2013_018_EvalResults) (7 en 8/12/2013) P1030122

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be