Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rede voor de provincieraad ‘Van riek tot sensor. Landbouw in West-Vlaanderen’

Op donderdag 7 november hield de gouverneur zijn rede voor de provincieraad met als titel ‘Van riek tot sensor. Landbouw in West-Vlaanderen’. Daarin heeft hij vooral oog voor duurzame voedselproductie en de moeilijke positie van onze landbouwers. De gouverneur zoekt naar oplossingen voor de uitdagingen waar de landbouw voor staat, maar richt zich ook naar de consument die zelf ook verantwoordelijkheid draagt voor de transitie naar een duurzame landbouw en voeding. Voor het eerst hield gouverneur Decaluwé zijn jaarlijkse rede niet in het Provinciaal Hof maar trok hij naar Inagro, het West-Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor de land- en tuinbouw. Na de rede modereerde Jacques Van Outryve, landbouwjournalist en docent Vives Hogeschool, een panelgesprek waaraan Patricia De Clercq, secretaris-generaal departement Landbouw en Visserij, Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder Inagro vzw en Hendrik Vandamme, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat deelnamen.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be