Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rampenfonds

Tien ontwerpen van koninklijk besluit, die sommige weersomstandigheden als algemene ramp beschouwen en die de geografische uitgestrektheid ervan afbakenen, werden begin april l.l. door de federale ministerraad goedgekeurd.
Voor West-Vlaanderen gaat het meer bepaald om de volgende natuurrampen:

  • de overvloedige regenval van 10 oktober 2013 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
  • de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter van 20 oktober 2013 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
  • de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter van 25 januari 2014 op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen
  • de overvloedige regenval van 7, 8 en 9 juni 2014 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen
  • de hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen heeft geteisterd.

Vooral de Pinksterstorm van juni 2014 veroorzaakte veel schade door hagel in onze provincie. Deze koninklijke besluiten werden op 2 juni 2015 gepubliceerd. Er kunnen schadedossiers worden ingediend.
Na de officiële erkenning van de ramp, hebben de getroffenen drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadevergoeding aan te vragen. (zie: http://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/rampenfonds en http://www.bestuurszaken.be/sites/default/files/Gebruikershandleiding%20-%202015-02.pdf

 

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be