Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van bestuur en algemene vergadering WPS - Overleg zonecommandanten

De algemene vergadering en raad van bestuur West-Vlaamse Politieschool bespraken de werking van de school evenals de stand van zaken van het masterplan POV en de schietstand.  Tenslotte werden enkele personeelsaangelegenheden besproken. (19/12/2019)

Op 16 januari vond het overleg plaats van de gouverneur met de verantwoordelijken van de hulpverleningszones. De diensten van de gouverneur gaven toelichting bij bepaalde noodplanningsgerelateerde dossiers. Hiernaast werden afspraken gemaakt rond het verzamelen van data over het aantal branden in onze provincie. Dat laatste punt wordt verder opgevolgd en uitgewerkt in toekomstige vergaderingen. (16/01/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be