Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering VLIZ

De vergadering ging uitgebreid in op de diverse huisvestingsdossiers. Verder werden enkele personeels- en financiële aangelegenheden aangekaart, alsook de begroting 2015 en de voorlopige begroting 2016. Ook het activiteitenverslag 2014 stond op de agenda. (17/03/2015)

 

  • foto VLIZ

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be