Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciaal veiligheidsoverleg - Oefening GASSCO - Eedaflegging West-Vlaamse Politieschool

Het provinciaal veiligheidsoverleg onder voorzitterschap van substituut-procureur-generaal Serge Malefason vond plaats in de Ambtswoning van de gouverneur. Op de agenda stond de opvolging van de gemaakte afspraken van de vorige vergadering: de inzet van het interventiekorps (CIK) tijdens de zomermaanden, bestuurlijke handhaving, de inventaris potentiële parkings Brexit. Ook de evolutie van de dispatchings was geagendeerd. (3/6/2019)

In het kader van noodplanning woonde de gouverneur de oefening GASSCO bij. Deze oefening startte met een melding vanuit het bedrijf naar de noodcentrale 112. Bedoeling van de oefening was het testen en inoefenen van de interne procedures en de communicatie GASSCO. Verder werden de procedures externe hulpverlening - zowel monodisciplinair als multidisciplinair - getest evenals de informatie-uitwisseling, de samenwerking en de radiocommunicatie ASTRID. De eventuele zwaktes in procedures worden bekeken en aangepakt naar de toekomst toe. (6/6/2019)

De gouverneur was ook aanwezig op de eedaflegging van de nieuwe promotie van de West-Vlaamse Politieschool. Hij zei: “De school is er voor gekend om de lat nét dat ietsje hoger te leggen. Dit vertaalt zich vooral op het vlak van onderwijskwaliteit. Voor het behalen van deze kwaliteitsnormen beschikt de West-Vlaamse Politieschool over een uiterst gemotiveerd en bekwaam team van personeel en docenten. Zij zijn bereid u te begeleiden en te ondersteunen waar nodig. Niet enkel wanneer u dit zelf vraagt, maar ook wanneer zij tijdens uw opleiding problemen zouden detecteren, reiken zij met veel enthousiasme een helpende hand. Wij nemen daarom aan dat uw keuze voor een job bij de politie een weloverwogen keuze is en dat we bijgevolg ook mogen rekenen op uw motivatie om te slagen. Op basis van die motivatie engageren wij ons om van u een competent politiemedewerker te maken.“ (17/6/2019)

 

 

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be