Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Project Kustvisie

Als voorzitter van het Stakeholdersforum verwelkomde gouverneur Decaluwé op vrijdag 12 juni alle deelnemers bij de start van een nieuwe participatiefase van het Complex Project Kustvisie. De doelstelling hiervan is de actoren bevragen naar waardevolle alternatieven voor de kustlijn van de toekomst. Die alternatieven worden opgebouwd op basis van vier theoretisch mogelijke liggingen in de toekomst: op de huidige dijk of duin, op het huidige strand, in zeer of diep in zee. Die inrichting moet gebeuren op een manier die ons toelaat de uitdagingen van de zeespiegelstijging beter de baas te kunnen. Tegelijkertijd wil men de kustzone in alle omstandigheden verder laten floreren als toeristische trekpleister, economische motor in de provincie en als waardevol natuurgebied. De gouverneur wees op het belang van dit adaptief project in relatie tot de klimaatontwrichting. Er is de aanname dat de zeespiegel tegen 2100 tot 3 meter kan zijn gestegen.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be