Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg Kustwacht

Op 31 januari vond de vergadering plaats van het overlegorgaan Kustwacht. De kustwachtpartners kwamen, onder voorzitterschap van de gouverneur, samen om de lopende dossiers met betrekking tot kustwachtgerelateerde zaken te bespreken. Op de agenda stonden milieu-gerelateerde punten, de actualisatie van verschillende draaiboeken en er werd informatie uitgewisseld over internationale dossiers. Verder werden het gebruik en de mogelijkheden van Usafe-boeien in ondiepe wateren geschetst. (31/1/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be