Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg korpschefs

Donderdag 11 juni was er structureel overleg met de korpschefs, dirco, dirjud en de procureur des Konings van West-Vlaanderen. De vergadering had plaats in het politiehuis van de lokale politie Westkust. Op de agenda stond als belangrijkste en urgenste punt het kustplan voor deze zomer inzake crowd management.  Het uniforme monitoringsysteem voor gans de kust werd uit de doeken gedaan. Zowel de drukte in de winkelstraten, dijken als in- en uitvalswegen worden via een digitaal concept vergeleken met de berekeningsmodellen van de sociale afstand van 1.5 m tussen mensen. Op basis van de berekeningsmodellen van Westtoer zal een code groen-oranje-rood worden gegeven. Dit stelt de gemeenten, de politiediensten, de NMBS, het verkeerscentrum in staat te communiceren en reageren op het risico tot overcrowding.Tevens werd de capaciteit van federale en lokale politiesteun besproken en werd het concept van versterking en ondersteuning geduid. Enerzijds zullen de West-Vlaamse hinterlandzones hun collega’s aan de kust ondersteunen in juli en augustus. Anderzijds zal de federale politie een niet onbelangrijke reserve en detachering voorbehouden.

In een maand tijd werd dankzij West-Vlaamse daadkracht alles, dankzij de inzet van heel wat mensen en diensten, gerealiseerd. (11/06/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be