Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg corona - Coördinatievergaderingen Brexit

De gouverneur woonde een online meeting bij met de kernministers van de Vlaamse Regering en minister Wouter Beke. Tijdens dit overleg werden de gezondheidssituatie en maatregelen besproken.  (27/01/2021)

Het digitaal overleg met de West-Vlaamse eerstelijnszorg en de ziekenhuizen vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur.  Dit overleg kaderde in de bestrijding van het coronavirus.  Hierbij werd een stand van zaken over de epidemiologische situatie en de situatie in de ziekenhuizen meegedeeld.  Er kwamen ook enkele praktische vragen aan bod. (03/02/2021)

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde digitale vergaderingen over de Brexit. De algemene situatie, de toestand van de parkings en de fasering van de douaneformaliteiten van het Verenigd Koninkrijk kwamen aan bod. De gouverneur nam deel aan deze vergaderingen. (21/01, 27/01 en 2/02/2021)

 

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be